Mijke Bloten - Stimuland

Mijke Bloten

Projectmedewerker

Samen doelen bereiken

Samenwerken met, en voor mensen en zo bijdragen aan het behalen van gezamenlijke doelen voor het platteland. Dat is waar Mijke enthousiast van wordt. Als projectmedewerker biedt ze bestuursondersteuning aan Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) en combineert ze haar vakinhoudelijke kennis en ervaring graag met praktische werkzaamheden. ‘Want ik word er onrustig van als ik alleen maar met een beeldscherm werk’, verklaart ze lachend.

Mijke werd geboren in Nederland, maar verhuisde op tweejarige leeftijd met haar ouders naar Denemarken, die daar een biodynamisch melkveebedrijf begonnen. Ze behaalde haar master Environmental Planning en werkte in Denemarken onder andere voor het ministerie van Landbouw, van waaruit ze veel betrokken was bij onderzoek naar verduurzaming van de landbouw. ‘Mijn hart ligt bij het platteland. Ik heb acht jaar in Kopenhagen gewoond en vind het best knap van mezelf dat ik het zo lang in de stad heb volgehouden. Toch werd ik daar altijd gezien als de boerendochter’, lacht ze bij de herinnering.

‘Het platteland in Nederland is dichtbevolkt en moet ruimte bieden aan verschillende functies. Zoals ruimte voor de natuur, voor verduurzaming van de landbouw, voor het opwekken van energie en natuurlijk moet er ook plek zijn voor ondernemingen, mensen en gemeenschappen. Al die verschillende wensen en interesses kunnen zorgen voor conflicten maar het biedt ook veel kansen’ vertelt Mijke gedreven. ‘Ik vind het mooi dat we hierbij vanuit Stimuland een brugfunctie kunnen vervullen tussen beleidsmakers, inwoners en ondernemers.’