Brenda Timmerman

Business developer, energietransitie en landbouw

Nieuwe kansen zien en creëren

Brenda is onze business developer. Hoewel ze naar eigen zeggen niet zoveel heeft met Engelse functiebenamingen, weet ze wel hoe ze door het zoeken en creëren van nieuwe kansen en mogelijkheden, onze organisatie kan verbreden.

Met als achtergrond het eigen akkerbouwbedrijf in Drenthe, en daarnaast een jarenlange bestuurlijke functie binnen het LTO-regiobestuur Drenthe, brengt Brenda gerichte kennis mee. Bij LTO hield zij zich onder andere bezig met de Regionale Energie Strategie (RES). Het is duidelijk dat haar hart bij de agrarische sector en het platteland ligt. Daarom is het voor haar ook een bewuste keuze om voor Stimuland te werken. ‘Daarbij spreekt het me erg aan dat Stimuland een onafhankelijke stichting is, die haar eigen broek op- kan en wil houden, door zelf meerwaarde te bieden! Dat zorgt in mijn beleving toch voor een bepaalde kijk op zaken, een belangrijke gedrevenheid en een prettige manier van werken.’

Brenda vindt het belangrijk om haar inhoudelijke kennis vanuit hun akkerbouwbedrijf en de LTO-bestuursfunctie, via haar werk bij Stimuland te delen en in te zetten voor verdere ontwikkeling. ‘Er is momenteel veel gaande op en rondom het platteland. Voor ons als Stimuland is het belangrijk om hier zodanig mee om te gaan en op in te spelen, dat we ook op de lange termijn van betekenis kunnen zijn voor het platteland.’