DPA Winterprogramma 2022 – 2023

Er is een uitgebreide inspiratielijst voor het Winterprogramma 2022 – 2023 van ondernemersgroepen van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA) gemaakt. Dit dient als inspiratiebron voor de groepen om bijeenkomsten te organiseren en bij te wonen. Lees in dit artikel meer over de planning en thema’s van de regio-overstijgende bijeenkomsten.

Er is een uitgebreid overzicht opgesteld van mogelijke onderwerpen en sprekers voor het Winterprogramma 2022 – 2023 van de ondernemersgroepen van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw (DPA). Dit overzicht dient als inspiratie voor groepen om inhoudelijke en aansprekende bijeenkomsten te organiseren. DPA heeft dit opgesteld om de ondernemersgroepen inzicht te geven over wat er in andere ondernemersgroepen georganiseerd wordt en hoe de kennispartners van DPA betrokken kunnen worden bij de invulling van bijeenkomsten. Dit document wordt continu aangevuld met nieuwe ideeën.  Als jullie zelf mooie ideeën of concrete voorstellen hebben voor het winterprogramma, deel ze vooral met ons!

In aanvulling op de activiteiten die groepen zelf houden, worden een aantal regio-overstijgende bijeenkomsten georganiseerd door DPA. Dit betreffen groepsoverstijgende bijeenkomsten in de regio, verdeeld over het land, die tijdens de winterperiode 2022-2023 georganiseerd worden. Daar kunnen zowel DPA-ondernemersgroepen als individuele telers uit deze groepen aan deelnemen. De locatie en inhoud worden in samenspraak georganiseerd met de kennispartners van DPA. De beoogde planning  wordt hieronder vermeld.

  • Januari 2023: webinar vanuit DPA in samenwerking met Nieuwe Oogst over het thema Nieuwe teelten en toepassingen.
  • Eerste kwartaal 2023: vier fysieke bijeenkomsten verdeeld over het land.
  • Twee fysieke bijeenkomsten over het thema Bodem en Bemesten
  • Twee fysieke bijeenkomsten over het thema Integrated Crop Management – robuuste rassen en gerichte bestrijding.

Vragen over of ideeën voor  het Winterprogramma of de regio-overstijgende bijeenkomsten? Deze kunnen gesteld worden aan Linda Baarslag , kenniscoördinator DPA, via E: lbaarslag@stimuland.nl.