Programma Werkplaats Netwerk Platteland 30 mei 2024 - Stimuland

Programma bekend van de Werkplaats Netwerk Platteland 30 mei 2024

Groenblauwe diensten als (potentieel) verdienmodel voor landbouw en natuur!

Hoe kunnen groenblauwe diensten, die gefinancierd worden uit het GLB, bijdragen aan de versterking van de biodiversiteit in het landelijk gebied én aan het verdienvermogen van boeren en boerinnen?

De biodiversiteit in Nederland moet verbeteren. Dit stelt ons voor ecologische en economische uitdagingen. Maar tegelijkertijd kan dit ook kansen bieden voor natuur en landbouw. Tijdens de derde Werkplaats Netwerk Platteland op 30 mei 2024 is daarom het thema: ‘Groenblauwe diensten als verdienmodel voor landbouw en natuur’. De Werkplaats vindt plaats bij WILDLANDS Adventure Zoo in Emmen.

 

Ochtendprogramma

Henk Reinen, directeur van de Regieorganisatie GLB, zal het programma openen waarna we met een aantal interessante panelleden en het publiek in discussie gaan over het thema van deze Werkplaats. Ingrid Jansen, kwartiermaker kernteam Netwerk Platteland en directeur van Stichting Stimuland, is dagvoorzitter en leidt deze paneldiscussie.

De panelleden zijn:

  • Wiebe Bouwma, directeur van Landschapsbeheer Friesland
  • Marije Klever, voorzitter van BoerenNatuur
  • Roel Jongeneel, universitair docent Leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid bij Wageningen Universiteit
  • Franc van der Steen, MT-lid Natuur bij DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied bij het ministerie van LNV
  • Martin van Driel, ambtenaar bij Europese Commissie DG Landbouw en Plattelandsontwikkeling.

 

Lunchwandeling met een expert

Tijdens de lunch is het mogelijk om een wandeling te maken door WILDLANDS Zoo en tegelijkertijd in gesprek te gaan met een expert van de Regieorganisatie GLB over onderwerpen die het GLB raken. Of je kunt wandelen met een expert van WILDLANDS Zoo en in gesprek gaan over soortbehoud, dierenwelzijn, duurzaamheid en natuurbescherming. De uitgebreide lijst met de verschillende opties voor de lunchwandeling vind je in het aanmeldformulier. Daarin vragen wij je om je voorkeur aan te geven.

 

Veldexcursie naar de Veenkoloniën bij Proefboerderij ’t Kompas Valthermond

In Valthermond ligt Proefbedrijf ’t Kompas, van Wageningen University & Research Open Teelten. Er wordt onderzoek gedaan naar akkerbouw in de ruimste zin van het woord. Behalve het veenkoloniaal bouwplan worden ook ‘nieuwe’ gewassen geteeld en wordt er onderzoek gedaan naar de ‘Boerderij van de Toekomst’, met ook ruimte voor groenblauwe diensten. Rijd mee over de velden en laat je inspireren door de onderzoekspraktijk!

 

MELD JE HIER AAN VOOR DE WERKPLAATS

 

Werkbanken

De Werkplaats zou niet compleet zijn zonder de werkbanken. Tijdens twee rondes krijg je de kans om samen aan de slag te gaan met actuele onderwerpen. Dat biedt kans om kennis te delen en samen op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Je kunt deelnemen aan twee werkbanken, met een thema dat aansluit bij jouw interesses.

 

Werkbank 1: Een doelgerichte GLB, lessen uit een tweejarige ANLb-pilot

Harm Kossen van Natuurrijk Limburg schetst in deze werkbank een inspirerend toekomstbeeld van een resultaatgericht GLB, dat zich focust op doelen in plaats van het voorschrijven van maatregelen. Welke rol kunnen habitatscorekaarten daar bijvoorbeeld in spelen?

 

Werkbank 2: Groenblauwe dooradering van het landelijk gebied en de financiering daarvan

Gerrit-Jan van Herwaarden en Theo Vogelzang van LandschappenNL verzorgen een werkbank over het Aanvalsplan Landschap – de groenblauwe dooradering van het landelijk gebied. En de mogelijke financiering daarvan met behulp van (ecosysteem)diensten. In deze werkbank is uitgebreid ruimte voor discussie en interactie.

 

Werkbank 3: Van hype naar realiteit: Toepassing van KPI’s in de landbouwtransitie

Onder begeleiding van Henk Reinen van de Regieorganisatie GLB ontdek je in deze werkbank de potentiële rol van KPI’s in de landbouwtransitie aan de hand van praktijkvoorbeelden. En je gaat in gesprek over het verdienmodel en hoe je KPI’s als monitorings- en betalingstool kunt inzetten.

 

Werkbank 4: Hoe verbind je natuurinclusieve landbouw, biodiversiteit en een goed agrarisch verdienmodel aan elkaar?

In deze sessie kom je alles te weten over het Natuurinclusieve Landbouw programma van Staatbosbeheer en de samenwerking met haar pachters. Eén van Staatsbosbeheers’ pachters presenteert het initiatief ‘De Landschapsboeren’. Dit is een coöperatie van extensieve melkveehouders die een nieuw verdienmodel ontwikkelt met de uitgave van landschapscertificaten. Puzzel je mee aan een compleet verdienmodel met meervoudige waarde? Deze werkbank wordt begeleid door Dana van Bentum van
Staatsbosbeheer en Frederiek van Lienen van Biodiversity in Business.

 

Werkbank 5: Toekomst GLB 2028 -2034: brainstorm en inzichten ophalen

In Europa is het nadenken begonnen over de volgende periode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: het GLB voor de periode 2028 – 2034. In deze sessie vraagt het GLB-team van LNV jullie om input. Het belangrijkste doel van deze sessie is met elkaar het gesprek aangaan over de toekomst van het GLB. Deze werkbank wordt verzorgd door Alex Bruijnis, Arie van der Greft en Lieke Brackel van het ministerie van LNV.

 

Werkbank 6: Groenblauwe diensten als volwaardig transitiepad

Wat is er nodig om met landbouwers, die op vrijwillige – maar niet vrijblijvende – basis, werken aan het realiseren van doelen op het vlak van natuur en leefomgeving daarmee tegelijkertijd de landbouwers een gezond toekomstperspectief te bieden? Deze
werkbank wordt begeleid door Aard Mulders van het ministerie van LNV en Marije Klever van BoerenNatuur.

 

Werkbank 7: Ruime gewasrotatie als verdienmodel in de provincie Drenthe

Op meer dan 50% van de landgrond in Drenthe worden gewassen, voor zowel melkveehouderij en akkerbouw, verbouwd. Door onderling land te ruilen werken beide sectoren samen een aan meerjarige ruime gewasrotatie. Dit ruilsysteem biedt veel kansen voor klimaat, stikstof en water. In deze werkbank leggen we uit hoe dat werkt. Hoe de provincie Drenthe hier mee om gaat in het project ‘Duurzaam Boeren Drenthe’ én hoe dit zich verhoudt tot het huidige en toekomstige GLB. Deze werkbank wordt verzorgd door Giske Warringa, melkveehoudster en pilotleider van PAVEx Pilot Drenthe.

 

Afsluiting

De Werkplaats wordt afgesloten door Jisse Otter, gedeputeerde Landbouw van de provincie Drenthe, met een korte reflectie op de dag. Aansluitend is er een netwerkborrel.

 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de Werkplaats en de mogelijkheid om aan te melden vind je hier. Deelname aan de Werkplaats is gratis. Na de aanmelding ontvang je verdere informatie. Voor deelname aan deze Werkplaats zijn 3 PE-punten vastgesteld voor agrarische bedrijfsadviseurs.

 

Vragen?

Neem contact op met Ingrid Jansen (directeur Stichting Stimuland en kwartiermaker werkplaats) of met Erika Frankhuizen (coördinator netwerken). Ingrid is te bereiken via ijansen@stimuland.nl of 06 46 60 35 92 en Erika via  e.m.frankhuizen@roglb.nl of 06 15 27 53 12.