Nardy Vette, groep Oost-Flevoland 2: ‘Buiten de dampalen kijken’

Nardy Vette en Anko Postma zijn dragende teler en begeleider van de groep Duurzaam Vooruit Oost-Flevoland 2. Een diverse en actieve groep, met de focus op innovatieve ontwikkelingen. Naast de contacten met de groep is dat voor Nardy een belangrijke reden om ook na ruim tien jaar nog betrokken te blijven.

Ze heeft een akkerbouwbedrijf van ruim 100 ha in Dronten en is daarnaast ook docent op Aeres. Nardy Vette is dragende teler van groep Duurzaam Vooruit Oost-Flevoland 2 en al ruim tien jaar betrokken bij de ondernemersgroep: eerst onder Stichting Veldleeuwerik en nu bij DPA.

‘In die tijd zat ik als jonge moeder met twee kleine kinderen thuis op ons bedrijf en ik vond het belangrijk om kritisch naar ons bedrijf te kijken. Daarom heb ik me aangesloten bij de groep. Behalve voor de kennis vond ik het toen ook fijn om even gewoon ondernemer te zijn en zoals wij altijd zeggen buiten de dampalen te kijken. Ik wilde vooral nieuwe dingen leren en ook in de sector actief blijven.’

Ook na ruim tien jaar vindt Nardy de contacten met de groep en het op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen een belangrijke factor om betrokken te blijven.

Begeleider van de groep is Anko Postma. In totaal begeleidt hij vier ondernemersgroepen in Flevoland. Anko streeft ernaar jaarlijks vier groepsbijeenkomsten te organiseren, aangevuld met vier plenaire bijeenkomsten. Daar zijn alle groepen die hij begeleidt welkom. ‘Nu het geen Veldleeuwerik meer is, heb ik ‘duurzaamheid’ als leidend thema losgelaten, ook al zit de kreet duurzaam nog wel in onze groepsnaam Duurzaam Vooruit. Het aspect ‘vooruit’ vind ik minstens zo belangrijk en daarom focus ik mij nu vooral op innovatieve ontwikkelingen en nieuwtjes die ik gewoon uit de groep ‘hengel’. Tot nu toe lukt dat redelijk goed, al zijn de deelnemers wel eens te bescheiden over wat interessant kan zijn voor andere groepsleden.’

Ondanks corona toch actief
De overgang naar DPA in combinatie met het feit dat corona de kop op stak, was improviseren. Nardy: ‘Het was natuurlijk lastig met corona maar Anko heeft dat heel goed opgepakt. Hij organiseerde online contactmomenten. Geen zware kost maar juist het zien en praten met elkaar was belangrijk en heeft volgens mij bijgedragen aan de voortgang. Ik was daar ook heel blij mee want anders was het misschien wel verwaterd. Zodra het weer kon, kwamen we bij elkaar met anderhalve meter afstand.’

Anko heeft zowel voor de individuele groep als plenaire sessies georganiseerd. ‘Aanvankelijk zag ik er niet veel in maar het was eenvoudiger dan ik dacht en de opkomst viel vaak ook mee. Zo zijn we de coronawinter 2020-2021 toch nog vrij goed doorgekomen’, aldus Anko.

Diverse groep én onderwerpen
De inhoud van de bijeenkomsten is heel divers. Dit kan variëren van een bedrijfsbezoek aan een groepslid met een nieuwe spoelplaats, een camera-gestuurde schoffel of een trekker op tracks (rondom) tot een groenbemesterscafé met een inspirerende spreker en een avond over loofdoding. Ook gaat de groep regelmatig op de excursie zoals de Akker van de Toekomst in de Noordoostpolder of Boerderij van de Toekomst in Lelystad en laten ze zich bijpraten over de nieuwste ontwikkelingen in het onderzoek naar kwaliteitsproblemen in uien. ‘In de groep van Nardy borrelen de nieuwtjes en ideeën vrij makkelijk naar boven. In de zomerbijeenkomsten is het rondje kavelpad vaak het belangrijkste onderdeel maar ook dan schuwen we de innovaties niet’, geeft Anko aan.

Nardy bevestigt dit: ‘We zijn een groep die onderling best verschilt, dus niet alle onderwerpen passen bij elk bedrijf. Maar het is een hele leuke groep en ik schuif ook wel eens aan bij onderwerpen die mij minder passen. Toch heb ik er elke keer wel iets aan, niet per se concreet voor ons bedrijf maar ik denk meer algemene kennis.’

Binnenkort staat een avond over het nieuwe GLB gepland, in samenwerking met het Flevolands Agrarisch Collectief. ‘Ik kan ook naar grotere bijeenkomsten gaan maar ik denk dat het juist fijn is om dat binnen onze eigen groep te doen. We kennen elkaars situatie, iedereen durft eerlijk te zijn en we stellen makkelijker vragen dan in een andere setting. Natuurlijk denk ik ook wel eens over bijvoorbeeld bodemprofielkuilen…goh dat hebben we toch al gehad? Dat is misschien het nadeel als je ergens lang bij bent. Toch haal ik er nog steeds iets uit voor mezelf en mijn bedrijf. Zoals de bijeenkomst die we begin juli hadden in Wijhe bij een akkerbouwbedrijf over gewasbescherming, naast de inhoud door WUR-onderzoeker Geert Kessel namen we ook gewoon een kijkje bij het bedrijf. En daar steek je altijd iets van op. De meerwaarde van buiten de dampalen kijken, is voor mij toch echt de kennis en het netwerk’, sluit Nardy af.