Maak kennis met onze nieuwe collega Anne Veens

Eigenlijk is 1 september Annes eerste officiële werkdag bij Stimuland als senior projectmedewerker, maar ze denkt nu al met ons mee over een onderzoeksvoorstel waar we aan werken. Dat is kenmerkend voor Annes enthousiasme voor haar werk en daar zijn we natuurlijk blij mee.

Passie voor mens en omgeving
Anne is cultureel antropoloog en ze was de afgelopen jaren docent antropologie aan de Universiteit Leiden. Deze wetenschap houdt zich bezig met het groepsgedrag van mensen en hoe groepen mensen zich verhouden tot elkaar. ‘Als cultureel antropoloog deed ik verschillende onderzoeken naar de lokale impact van het Nederlandse natuur- en landbouwbeleid op de betrokkenen. Verder heb ik met veel plezier lesgegeven aan de Universiteit Leiden, maar ben ik ook erg blij dat ik bij Stimuland nu meer praktisch als antropoloog aan de slag kan voor en op het platteland.’

Hart voor het platteland
Dat laatste heeft ook haar voorkeur, want Anne woont in de Betuwe waar ze ook is opgegroeid. Met veel plezier kijkt ze terug op haar kinderjaren en in hoog tempo rolt de ene na de andere herinnering over tafel. Deze variëren van slootje springen en verstoppertje spelen, tot appels plukken en fietsen over de dijken. ‘Met mijn zoontje fiets ik nog steeds graag over de dijken om bij een van de vele fruittelers kersen, appels of peren te halen. Daarnaast waardeer ik het gemeenschapsgevoel in mijn dorp en het feit dat je elkaar kent.’

Snel schakelen en doorpakken
Als antropoloog kijkt Anne graag naar de sociale kant van thema’s en onderwerpen die over het algemeen vooral met een ecologische of economische bril worden bekeken. ‘Het is belangrijk om ook de sociale kant te belichten want die laat zien hoe mensen beleid ervaren en hoe ze er mee omgaan, en dat is bepalend voor de uitwerking in de praktijk. Aan Stimuland waardeer ik dat ze eerst goed kijken naar wat er leeft in een bepaalde gemeenschap, dan de vraag stellen hoe zij er passend aan bij kunnen dragen en dan ook snel schakelen en doorpakken. Ik kijk er dan ook naar uit om daar mijn bijdrage aan te leveren.’