In gesprek met de groep Voorne-Putten, Flakkee en Zevenhuizen

‘De DPA-bijeenkomsten gaan dieper in op de inhoud’

Arnout den Ouden en Karola Colombijn zijn de dragende teler en begeleider van de groep Voorne-Putten, Flakkee en Zevenhuizen. Een dynamische groep ondernemers die met elkaar waardevolle discussies hebben. Verdieping op de inhoud en de bijeenkomsten zijn van meerwaarde voor deze groep. Tijdens het interview vertelden zij hier meer over wat je kan teruglezen in dit artikel.

Volgens akkerbouwer Arnout den Ouden uit Zuidland worden er jaarlijks veel bijeenkomsten voor akkerbouwers georganiseerd. Maar hij mist daarin een stukje diepgang en dan vooral op het gebied van duurzame akkerbouw. Dat was één van de redenen waarom hij en zijn vader zich aansloten bij de ondernemersgroep van het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw. Hij is van deze groep de dragende teler en Karola Colombijn, projectexpert bij ZLTO, is de begeleider van de groep.

 

Kennisontwikkeling en -verspreiding
‘De bijeenkomsten die worden georganiseerd zijn meer bodemgericht en ze gaan dieper in op de inhoud’, legt Arnout al rijdend op zijn trekker uit. ‘Dat vraagt ook een bepaalde instelling van de ondernemers die bij DPA zijn aangesloten. Ze zijn gemotiveerd om een onderwerp goed bij de kop te pakken en dieper in de materie te duiken.’ Karola haakt daarop aan: ‘Het is een dynamische groep ondernemers die aan elkaar gewaagd zijn, en die elkaar ook dingen durven te zeggen. Tijdens bijeenkomsten probeer ik ervoor te zorgen dat iedereen aan het woord komt en gehoord wordt. Het is mooi om te zien dat er vertrouwen is in de groep, waardoor er waardevolle discussies ontstaan.’

 

Telers bepalen zelf de onderwerpen
De onderwerpen die aan bod komen zijn divers en worden door de telers zelf bepaald. Denk aan bijvoorbeeld bodemverbeteraars, strokenteelt, alternatieven voor gewasbescherming, waaronder het stimuleren van natuurlijke vijanden, en het bevorderen van biodiversiteit. ‘We hebben een bijeenkomst gehad over hoe je bijvoorbeeld de kwaliteit van je compost kunt bepalen. En bij akkerbouwer Pieter Maris in West-Brabant hebben we aandacht besteed aan onbereden bedden en niet kerende grondbewerking (NKG)’, vertelt Arnout. Recent bezocht de groep de proefboerderij Westmaas van WUR Open teelten. Hier werd, vanuit het onderzoeksproject Beter Bodembeheer, ingegaan op de thema’s bodemkwaliteit (het meten ervan) en bodemweerbaarheid (ziektewering). Aansluitend werd de nieuwe kistenbewaarplaats bekeken en werd de fertigatieproef in het veld bezocht. ‘In de bijeenkomsten proberen we altijd de praktijk met de theorie te combineren. Daarom gaan we meestal bij een teler op bezoek om in het veld te leren, eventueel aangevuld met een interessante spreker’, legt Karola uit.


Leren van elkaar

Zo’n bezoek is volgens Arnout heel waardevol. ‘Je ziet en hoort hoe een ander zaken aanpakt, er is tijd om door te vragen en zo van elkaar de interessante details te horen. Die lees je niet op twitter’ klinkt het gekscherend. ‘Dat is voor mij ook de meerwaarde van dit netwerk met ondernemers die dezelfde interesse hebben en die gedreven zijn om meer te leren en zich verder te ontwikkelen.’ Karola herkent wat Arnout schetst. ‘Ik zie tijdens bijeenkomsten ook hoe de ondernemers van elkaar leren. Zo is bijvoorbeeld de niet kerende grondbewerking bij de ondernemers inmiddels behoorlijk ingevoerd, doordat ze het binnen DPA van elkaar gezien en geleerd hebben.’