Debatavond ‘Vitaal Platteland’ Gelderland

Op 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen. In aanloop naar deze verkiezingen organiseren Stimuland, LTO Noord, Plattelands Jongeren Gelderland (PJG), het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en het Platform Natuurinclusieve Landbouw Gelderland een debatavond met maar liefst dertien politieke partijen. Het thema voor deze debatavond is ‘Vitaal Platteland’ en deze wordt gehouden op maandagavond 6 maart 2023 in het Zalencentrum Wieleman in Westervoort.

Laat je stem horen!
Wil je weten wat de meningen van de verschillende politieke partijen zijn ten aanzien van een vitaal platteland of heb je hier zelf goede ideeën over? Dan is deze debatavond dé kans om je te laten informeren en je stem te laten horen. Mis het dus niet en meld je  hier aan!

Actuele plattelandsthema’s
Tijdens de debatavond staan verschillende actuele thema’s die spelen op het platteland centraal. De aanwezige politieke partijen krijgen stellingen voorgelegd rondom thema’s als, het participatiebeleid, toekomstbestendige landbouw, het behoud van voorzieningen en cultuurlandschap. Deze stellingen worden toegelicht door iemand die een sterke binding heeft met het betreffende thema. Nadat de partijen hierover met elkaar in debat zijn gegaan, krijgt ook het publiek de mogelijkheid zich hierover interactief uit te spreken. Zo krijgen zowel de politici als de bewoners de kans om hun standpunten te delen en hun mening te vormen.

Bewoners en beleidsmakers hebben elkaar nodig
De organiserende partijen maken zich sterk voor een vitaal en toekomstbestendig platteland. Met als uitgangspunt een goed ontwikkeld en leefbaar buitengebied, met een mooi landschap en ruimte voor de natuur. Dit is onmisbaar voor een gezonde leefomgeving van dorpen en steden. Het platteland is bovendien het werkterrein van boeren en tuinders, de producenten van ons voedsel. ‘Wij weten dat bewoners van het platteland volop ideeën hebben voor de ontwikkeling van hun eigen leef- en werkomgeving. Tegelijkertijd zien we dat het initiatiefnemers moeite kost om de mogelijkheden bij overheden en publieke organisaties onder de aandacht te brengen en te benutten. Tegelijkertijd zoeken bestuurders en ambtenaren voeding en draagvlak voor hun beleid, en participatie in de samenleving. Kortom, beleidsmakers, inwoners en (agrarische) ondernemers hebben elkaar nodig’, aldus Sandra Wilgenhof van het GAJK.