Brede welvaart thema nieuwe aflevering plattelandspodcast

Staat brede welvaart onder druk?

Geld maakt niet gelukkig is het gezegde. Toch werd er jarenlang door de overheid alleen naar economische welvaart gekeken. De term ‘brede welvaart’ is nu in opkomst; een mooie beleidsterm dat alles omvat wat meer is dan alleen economische welvaart.

Maar hoe vertaal je dat concreet naar de samenleving en daarnaast is het lastig om te meten welk effect maatregelen hebben op de brede welvaart. En dat roept meerdere vragen op want wat draagt bij aan het gevoel van geluk en tevredenheid van mensen met betrekking tot hun omgeving? Zijn onze overheden wel in staat om vanuit het systeem ook te luisteren naar en iets te betekenen voor haar inwoners?

Staat de term en het bijbehorende beleid nu onder druk vanwege de verschillende crises? Daarover praten we als Stimuland met directeur Ingrid Jansen, Berber Jansen van Stichting Welzijn De Wolden en Maarten Bomans, initiatievencoach in Overijssel. Zij vertellen over initiatieven vanuit de samenleving, de drempels die er vaak ook zijn en mooie voorbeelden van hoe het wel kan zoals de weggeefwinkel Noppes in Ruinen.

Luister hier de derde aflevering van de plattelandspodcast van Stimuland.