Bodemplagen (g)een probleem?

Ritnaalden, emelten, wortelduizendpoten, ondergrondse springstaarten. Waarom heeft het ene perceel of bedrijf meer last dan het andere? Welke ervaringen en maatregelen worden bij u toegepast om het probleem te tackelen?

Deel uw praktijkervaringen via deze vragenlijst.

Problemen met ritnaalden en andere bodemplagen nemen toe. Daarom is de PPS Grondige Aanpak Bodemplagen gestart. Omdat maatregelen onder verschillende omstandigheden verschillend kunnen uitpakken, is de ervaring van telers erg belangrijk. Dit kunnen schade-ervaringen, maar ook positieve ervaringen zijn. Deze informatie leidt tot nieuwe inzichten en slimmere of meer praktische maatregelen tegen deze bodemplagen.

Tijdens dit onderzoek is deze kennisuitwisseling een belangrijk onderdeel in de werkwijze. We kunnen hiermee maatregelen testen en evalueren of ze praktijkwaardig zijn. De resultaten worden gedeeld en waar nodig verder onderzocht.

Samen weten we meer. Telers met én zonder problemen met bodemplagen wordt daarom gevraagd de vragenlijst in te vullen. Via deze link komt u bij de vragenlijst.

De PPS Grondige Aanpak Bodemplagen is een samenwerking van onderstaande partijen: