Samen voor een leefbaar platteland - Stimuland

Prachtkans: ontwerp je eigen omgeving!

Zie jij de toekomst van jouw dorp of buurt al voor je? Met voldoende voorzieningen voor iedereen, ruimte om te wonen, een mooie groene omgeving of kansen voor (agrarische) bedrijven. Iedereen heeft wel wensen, maar hoe krijg je het samen voor elkaar?

Een idee voor de toekomst geeft inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden een kader voor hun activiteiten en plannen. Het helpt ook om aansluiting te vinden bij het lokale en regionale beleid. Dat biedt handvatten voor samenwerking en financiële ondersteuning. Zo krijg je samen grip op jouw leefomgeving!

 

Aanpak voor de uitvoering een breed gedragen toekomstvisie

Bij Stimuland hebben we een praktische en doelgerichte aanpak ontwikkeld voor het uitwerken van een goed onderbouwde en breed gedragen lokale toekomstvisie. We zorgen voor een helder en praktisch proces en leveren een professionele begeleiding. Vanaf de eerste ideeën tot de realisatie. We stellen samen met jou een plan van aanpak op en helpen op prettige wijze met de uitvoering daarvan.

 

De Stimuland-aanpak in 4 stappen:

  1. Inventariseren en prioriteren van relevante thema’s die in jouw omgeving belangrijk zijn voor een prettige toekomst o.a. wonen, welzijn, jeugd, ondernemen, voorzieningen, duurzaamheid en zorg.
  2. Draagvlak creëren door in het proces goede afstemming te organiseren samen met bewoners en andere stakeholders.
  3. Opstellen plan van aanpak waarbij hetgeen dat nodig is om te komen tot de realisatie van planvorming helder wordt verwoord.
  4. Concreet maken, samen aan de slag met de uitvoering, op naar de toekomst!

 

Provincie investeert 3,75 miljoen euro in de leefbaarheid van het platteland

Er ligt een prachtkans, want de provincie Overijssel investeert de komende jaren in de leefbaarheid van het platteland. Je kunt subsidie aanvragen voor procesbegeleiding / haalbaarheidsonderzoek (tot max € 20.000) ten behoeve van de uitvoering van jouw plan. Daarnaast is het mogelijk om (tot max € 150.000) een aanvraag in te dienen voor fysieke ingrepen die duidelijk integraal belang dienen. Lees hier meer over de subsidieregeling.

Het enige dat je hoeft te doen om subsidie aan te vragen is het indienen van een projectplan met begroting. Stimuland werkt met een handig format, zodat we jou goed kunnen begeleiden.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met Stimuland. We adviseren je graag.