Programmatische aanpak transitie in agro & food

De agro & food-sector heeft te maken met grote maatschappelijke opgaven. Op verschillende plekken lopen ondernemers, lokale overheden en maatschappelijke organisaties tegen dezelfde uitdagingen aan. Afzonderlijke projecten en losse initiatieven hebben meer effect als ze onderdeel zijn van een programmatische aanpak.

Thema’s die veel inspanning vragen zijn onder meer de ontwikkeling van duurzame landbouw- en voedselsystemen, de gevolgen van de klimaatverandering en de energietransitie. Beleidsmakers, ondernemers en inwoners hebben elkaar hard nodig, want de belangen zijn groot en de uitvoering complex, stelt Riek van der Harst, senior programmamanager agro & food bij Stimuland.

Zij is één van onze aanspreekpunten voor nieuwe projecten in agro & food. “Wat we nodig hebben zijn integrale oplossingen en verbinding tussen de verschillende maatschappelijke opgaven. Dat is precies waar wij bij Stimuland voor staan. Wij zien het als onze rol zaken in beweging te krijgen“, zegt Riek. “Wij zijn ervan overtuigd dat de betrokkenheid van inwoners en ondernemers essentieel is voor het succes van beleid. Daarvoor is een gebiedsgerichte aanpak en het organiseren van participatie nodig.”

Stimuland heeft veel ervaring met plattelandsontwikkeling en agro & food. Een mooi voorbeeld is onze betrokkenheid bij de erfcoaches in Overijssel. Andere voorbeelden zijn projecten als Boeren voor Drinkwater of het Ondernemershuis voor het Vechtdal, waarbij onze projectmanagers de verbinding maken met agrarisch ondernemers. Verder leveren we onze expertise aan het Landelijk Programmabureau Versnelling Asbestdaken. Ook bieden we bestuursondersteuning aan organisaties van jonge agrariërs (OAJK en PJG).

Stimuland is onafhankelijk, we hebben een betrokken team met kennis van de agrarische sector en een groot netwerk. Wij brengen partijen bij elkaar om samen ontwikkelingen op gang te brengen en te houden.

Op zoek naar ideeën of ervaring voor het ontwikkelen van nieuwe projecten in agro & food of om initiatieven in beweging te krijgen? Neem dan contact met ons op.

Riek van der Harst

senior projectmanager agro & food

06 - 13 48 88 76