Plattelandsjongeren aanjagers leefbaarheid

Jongeren hebben een sleutelrol voor de vitaliteit van het platteland. Als jonge mensen zich genoodzaakt zien te vertrekken, ontstaan vergrijzing en krimp. Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) wil daarom het platteland aantrekkelijk te houden. Stimuland ondersteunt hen daarbij.

PJG is de koepel van jongerenverenigingen in Gelderland die op lokaal niveau diverse activiteiten en evenementen organiseren. De organisatie stimuleert, verbindt en begeleidt het bestuur van lokale verenigingen. Demografische ontwikkelingen en de veranderende rol van de overheid vragen om sterke lokale organisaties, die invulling geven aan modern noaberschap, vindt PJG. De organisatie maakt ook deel uit van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, samen met drie andere organisaties. De Leefbaarheidsalliantie helpt actieve inwoners van Gelderland bij het uitvoeren van plannen voor de leefbaarheid.

Vanuit Stimuland leveren onder anderen Mirjam Arends, Lilian van Uhm en Heine Knoop bestuursondersteuning en helpen bij de uitvoering. “Een sterke jongerenorganisatie levert een belangrijke bijdrage aan het platteland, door de creativiteit, het enthousiasme en de betrokkenheid van jongeren te benutten”, zegt Mirjam, projectcoördinator bij PJG. “Wat we ook doen is de belangen van jongeren onder de aandacht brengen, zoals voldoende geschikt werk en passende woonruimte. We willen het platteland aantrekkelijk houden voor iedereen en krimp en vergrijzing afremmen.”

Meer weten over ons werk voor PJG? Of over onze ervaring met agrarische jongerenorganisaties en de leefbaarheid op het platteland? Neem dan contact met ons op.

Mirjam Arends

Projectmanager

06 - 13 48 84 72