Erfcoaches maken uitdagingen oplosbaar

Een vitaal platteland wordt gemaakt door mensen die er leven en werken. Voor veel boeren en particuliere erfbezitters is de toekomst echter onzeker. Erfcoaches helpen hen op weg in ingewikkelde procedures en sociaal-economische vraagstukken.

Wonen op een erf in het buitengebied is een prachtige manier van leven, maar brengt ook uitdagingen met zich mee. Bijvoorbeeld: wat te doen met overtollige bebouwing, welke bedrijvigheid is mogelijk, welke mogelijkheden zijn er voor zonnepanelen? Vaak zijn er ook praktische problemen, bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en niet te vergeten de (verplichte) sanering van asbestdaken.

Veel erfbezitters hebben moeite de weg te vinden in procedures en regelingen en dreigen vast te lopen. Erfcoaches bieden ondersteuning. In enkele pilots is ervaring hiermee opgedaan. Stimuland was betrokken bij de pilot Toekomstgerichte Erven in de gemeente Hof van Twente. Dit was zo succesvol dat de provincie Overijssel heeft besloten het concept op te schalen, met erfcoaches in de hele provincie. Stimuland levert drie coaches: Linda Baarslag, Babke Roeterdink en Hendry van Ittersum.

“Erfcoaches leveren écht toegevoegde waarde” stelt Hendry. “Als onafhankelijk vertrouwenspersoon maak je aan de keukentafel alles bespreekbaar en zoeken we samen naar oplossingen. We zorgen ervoor dat eigenaren hun erf zelf weer toekomstgericht kunnen maken. Daarmee dragen we bij aan de verbetering van de leefbaarheid in het buitengebied. Vanuit Stimuland zien we buiten Overijssel ook mogelijkheden. In Gelderland liggen ook volop kansen.”
Meer weten over het werk van de erfcoaches of onze ervaring met de leefbaarheid op het platteland? Neem dan contact met ons op.

Hendry van Ittersum

projectmanager

06 - 57 05 98 30