PJG, GAJK en de Leefbaarheidsalliantie

Jongeren hebben een sleutelrol voor de vitaliteit van het platteland. Als jonge mensen zich genoodzaakt zien te vertrekken, ontstaan vergrijzing en krimp. Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) wil daarom het platteland aantrekkelijk te houden. Stimuland ondersteunt hen daarbij.

PJG en GAJK

Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) is de overkoepelende vereniging door en voor jongeren van het Gelderse platteland. Bij deze vereniging zijn 18 lokale jongerenverenigingen aangesloten, die bestuurd worden door vrijwilligers: actieve jongeren, die op lokaal niveau diverse activiteiten, evenementen en bijeenkomsten organiseren. PJG brengt deze regionale afdelingen op verschillende manieren met elkaar in verbinding om zo nieuwe samenwerkingen en ideeën te stimuleren.

Onder PJG valt daarnaast het Geldersch Agrarisch Jongeren Kontact (GAJK). Dé vereniging voor jonge boeren en tuinders uit Gelderland. Het GAJK wordt bestuurd door jonge vertegenwoordigers die in ieder geval één ding gemeen hebben: de drive zich in te zetten voor de positie van agrarische jongeren. Als provinciale vereniging richt GAJK zich op het stimuleren van ontmoeting, visievorming en het ontwikkelen van ondernemerschap.

 

Leefbaarheidsalliantie

PJG maakt samen met drie andere organisaties deel uit van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Zij helpt helpt actieve inwoners van Gelderland bij het uitvoeren van plannen voor de leefbaarheid.

 

Rol van Stimuland

Diverse Stimulanders ondersteunen bij de werkzaamheden van PJG. “Een sterke jongerenorganisatie levert een belangrijke bijdrage aan het platteland, door de creativiteit, het enthousiasme en de betrokkenheid van jongeren te benutten”, zegt Mirjam, projectcoördinator bij PJG. “Wat we ook doen is de belangen van jongeren onder de aandacht brengen, zoals voldoende geschikt werk en passende woonruimte. We willen het platteland aantrekkelijk houden voor iedereen en krimp en vergrijzing afremmen.”

Liset Bakker: Strategievorming PJG en Leefbaarheidsalliantie

Lilian van Uhm: Bestuursondersteuning & uitvoering projecten GAJK

Mijke Bloten: Bestuursondersteuning & uitvoering projecten PJG

Merel Bakhuizen: Marketing- en communicatie adviseur voor PJG/GAJK en Leefbaarheidsalliantie

 

Meer weten over ons werk voor PJG? Of over onze ervaring met agrarische jongerenorganisaties en de leefbaarheid op het platteland? Neem dan contact met ons op.