Onze projecten

Als onafhankelijke stichting maken we ons hard voor een vitaal platteland. Dat doen we door beleid en praktijk bij elkaar te brengen. Als Stimuland erbij betrokken is, krijg je zaken in beweging. Hieronder enkele voorbeelden van ons werk.

Plattelandsjongeren aanjagers leefbaarheid

Jongeren hebben een sleutelrol voor de vitaliteit van het platteland. Als jonge mensen zich genoodzaakt zien te vertrekken, ontstaan vergrijzing en krimp. Plattelands Jongeren Gelderland (PJG) wil daarom het platteland aantrekkelijk te houden. Stimuland ondersteunt...

Meer lezen

Programmatische aanpak transitie in agro & food

De agro & food-sector heeft te maken met grote maatschappelijke opgaven. Op verschillende plekken lopen ondernemers, lokale overheden en maatschappelijke organisaties tegen dezelfde uitdagingen aan. Afzonderlijke projecten en losse initiatieven hebben meer effect als ze...

Meer lezen

Erfcoaches maken uitdagingen oplosbaar

Een leefbaar platteland wordt gemaakt door mensen die er leven en werken. Voor veel boeren en particuliere erfbezitters is de toekomst onzeker. Onze onafhankelijke erfcoaches staan in deze moeilijke tijden klaar om boeren en erfbezitters...

Meer lezen

4D-AANPAK GEEFT LOKALE INITIATIEVEN DUWTJE IN DE RUG

De 4D-aanpak geeft maatschappelijke, lokale initiatieven in Overijssel een duwtje in de rug. De aanpak is een praktische invulling aan het beleidsterrein Sociale Kwaliteit van de provincie. Stimuland ontwikkelde het concept en verzorgde de uitvoering.

Meer lezen