We organiseren verbinding

Beleidsmakers, inwoners en ondernemers hebben elkaar nodig. Overheden staan voor grote maatschappelijke opgaven. Op lokaal niveau willen mensen werken aan de leefbaarheid van hun omgeving. Wij organiseren de verbinding.

Wij benaderen dat op een gestructureerde en effectieve manier. Dan ontstaat een aanpak die werkt en waarbij we meer bereiken door kennis en ervaringen te delen.

 

4D-aanpak en Erfcoaches

Een succesvol voorbeeld is de 4D-aanpak en het online platform die we hebben ontwikkeld voor het beleidsgebied Sociale Kwaliteit van de provincie Overijssel. Regionale 4D-makelaars zorgen ervoor dat lokale initiatieven hun plannen kunnen uitvoeren in een netwerk van organisaties en instellingen. We stonden ook aan de wieg van de Erfcoaches. Die begeleiden boeren en andere erfeigenaren in een woud van regelingen en instanties naar duurzame, toekomstgerichte erven.

 

Samenwerken op regio-overstijgend niveau

Het is onze ambitie om samenwerkingsverbanden ook op regionaal en regio-overstijgend niveau tot stand te brengen. Daardoor kunnen gemeenten en regio’s op specifieke thema’s meer bereiken en door de krachtenbundeling nieuwe mogelijkheden aanboren.

 

Lees hier meer over 4d