We ondersteunen organisaties en projecten

We ondersteunen onze opdrachtgevers met onder andere beleidsadvies, projectmanagement en subsidietrajecten. We hebben daarvoor veelzijdige adviseurs in huis. Daarnaast putten we uit een groot netwerk van samenwerkingspartners. Daardoor zijn we flexibel in de uitvoering en kunnen voor elke klus het juiste specialisme inzetten.

Advies

We adviseren onder meer bestuurders en ambtenaren op basis van onze kennis en ervaring met plattelandsontwikkeling, leefbaarheidsvraagstukken en agro & food. We richten ons op de verbinding van beleid en praktijk. Dat is nodig voor draagvlak en stimuleert participatie van inwoners en ondernemers.

 

Projecten

Onze projectmanagers en -medewerkers zijn breed inzetbaar; van het organiseren van bijeenkomsten tot aan de volledige uitvoering van projecten. Onze (interim) professionals bieden ondersteunende dienstverlening voor besturen en bedrijven.

 

Subsidietrajecten

Bij Stimuland hebben we ook veel ervaring met subsidietrajecten voor (agrarische) ondernemers. We kunnen het hele proces begeleiden, van aanvraag tot vaststelling.