Giny Hoogeslag

LEADER coördinator & Initiatievencoach Salland

Giny ondersteunt dorpen en inwoners bij het ontwikkelen en uitvoeren van gebiedsvisies en dorpsplannen. Een bottom-up benadering is voor haar een voorwaarde om een resultaat te krijgen dat aansluit bij het beleid van overheden én de plaatselijke belangen. Deze werkwijze neemt zij dan ook mee in al haar werkzaamheden voor Stimuland.

Initiatievencoach Salland
LEADER coördinator Salland
Gebiedsvisies & dorpsplannen
Meer weten

In Salland voel ik me simpelweg thuis.

Giny is geboren en getogen in Salland. ‘In Salland voel ik me simpelweg thuis. Dat mijn roots hier liggen heeft daar ongetwijfeld mee te maken. Als ik ideeën hoor die Salland werkelijk sterker, fijner of mooier kunnen maken, kan ik daar heel enthousiast over worden, zonder dat ik er zelf direct een belang bij heb. Dat past goed bij mijn functie in het gebied.

Ik ken veel lokale initiatiefnemers in Overijssel, een heel aantal ambtenaren en professionele ondersteuners in onze provincie. Als ik het antwoord op een vraag zelf niet heb, ken ik vaak anderen die wel de juiste kennis of kunde (in hun netwerk) hebben. Vraag me maar gewoon, niet geschoten…’

 

Niet het vele is goed, maar het goede is veel.

Bij het ontwikkelen van dorpsplannen en dorpsvisies helpt Giny plaatselijk belangen onder andere bij het bepalen van hun rol en positie. Het is dan ook niet raar dat zij hier een gelijknamige methode voor heeft bedacht die al talloze besturen succesvol hebben toegepast: Rol & Positie. Ze heeft een talent voor het organiseren van processen en bijeenkomsten en zorgt hierin altijd voor draagvlak in de regio. Bijeenkomsten als Salland Cafés, het DurfteDoenFestival en de Krachttoer Overijssel zijn hier mooie voorbeelden van.

‘Communicatie vind ik daarin heel belangrijk, dat wordt vaak onderschat. Hoe kom je van A naar B en neem je anderen daarin mee? Mijn motto daarbij: niet het vele is goed, maar het goede is veel. Ik houd van een pragmatische aanpak zonder luchtfietserij.’

Je kan Giny benaderen voor ondersteuning bij het ontwikkelen van dorpsplannen en dorpsvisies, vragen over LEADER en/of haar rol als Initiatievencoach in Salland (Overijssel). Ook bewoners(initiatieven) die op zoek zijn naar informatie, tips of gebruik willen maken van haar netwerk zijn van harte welkom.