Nieuws

Lees hier meer over de actuele ontwikkelingen en projecten van Stimuland, blogs en bijeenkomsten. Heeft u nieuws dat past op deze pagina? Neem dan contact op met Stimuland E: info@stimuland.nl

Marktplaats ‘Daar krijg je energie van!’ voor iedereen in Overijssel

Energie. Iedereen kan wat doen voor het klimaat. En dat is ook nog eens fijn voor je portemonnee. Maar wat is voor jou het meest interessant? Isoleren, zonnepanelen, wel of geen nieuwe cv-ketel, je bedrijfspand...

Meer lezen

10-10-2019

Start nieuwe kavelruil in Hof van Twente

In de gemeente Hof van Twente is een nieuw kavelruilproject gestart: Vrijwillige en Kleinschalige Kavelruil “Markvelde e.o.” Dit project beslaat een gebied van circa 1.000 hectare. Stimuland begeleidt dit project en zorgt voor een optimale...

Meer lezen

10-10-2019

Spreekuur voor maatschappelijke initiatieven Zuidwest-Twente in Holten

Lidy Noorman van Twentse Noabers is 4D-makelaar in Zuidwest-Twente. Vanuit deze rol biedt zij maatschappelijke initiatiefnemers hulp bij het vergroten van hun kennis, netwerk of bekendheid en steun bij het vinden van subsidies of fondsen....

Meer lezen

07-10-2019

Restyling website en nieuwsbrief onderstrepen koers

Onze nieuwsbrief en website zijn gemoderniseerd. Met deze restyling willen we de aangescherpte koers van Stimuland onderstrepen.

Meer lezen

01-10-2019

Ondersteuning voor meekoppelkansen Engbertsdijksvenen

In Natura-2000 gebied Engbertsdijksvenen vinden ingrijpende veranderingen plaats voor het herstel van de natuur. Daarbij ontstaat ook ruimte voor extra projecten. Stimuland en Natuur en Milieu Overijssel ondersteunen bij de uitwerking van deze zogenoemde meekoppelkansen.

Meer lezen

01-10-2019

Creatief talent communicatie en marketing, kom bij ons (16 uur)

Wij zoeken een hands-on, enthousiast en creatief communicatie- en marketingtalent die samen met ons wil werken aan een vitaal platteland in Oost-Nederland. Stimuland heeft net een nieuwe brandstory opgesteld en doorvertaald naar een frisse nieuwe...

Meer lezen

12-09-2019

Spreekuur voor maatschappelijke initiatieven Noordwest-Overijssel in Rouveen

Rienke Vedders-Dekker van Zorgbelang Overijssel is 4D-makelaar in Noordwest-Overijssel. Vanuit deze rol biedt zij maatschappelijke initiatiefnemers hulp bij het vergroten van hun kennis, netwerk of bekendheid en steun bij het vinden van subsidies of fondsen....

Meer lezen

05-09-2019

Project netwerk sociale kwaliteit voor de agrarische sector: ‘Samen ken je iedereen en weet je alles’

De uitspraak ‘Samen ken je iedereen en weet je alles’ vat de uitkomsten samen uit fase 1 van het onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel naar een eenduidig netwerk sociale kwaliteit voor de agrarische sector....

Meer lezen

20-06-2019

Grote belangstelling voor zomeravondsessies ‘Energieneutrale Melkveebedrijven’

Ruim 150 belangstellenden bezochten afgelopen week de zomeravondsessies ‘Energieneutrale Melkveebedrijven in het Vechtdal’. Op drie melkveebedrijven konden de bezoekers horen en zien welke keuzes de ondernemers gemaakt hebben om energieneutraal te worden. Diverse specialisten gaven...

Meer lezen

20-06-2019

Onderzoek naar omgaan met krimp

Stimuland heeft al jaren ervaring in het begeleiden van dorpen en kernen in het omgaan met demografische veranderingen. Krimp en/of vergrijzing vraagt om extra inzet om de leefbaarheid te behouden. Om een completer beeld te...

Meer lezen

20-06-2019