Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw

Het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw is een netwerk van en voor akkerbouwers, die met elkaar van gedachten wisselen en elkaar inspireren over zaken zoals duurzaam bodembeheer, precisielandbouw, weerbare teeltsystemen en biodiversiteit.

Het praktijknetwerk richt zich hierbij op kennisontwikkeling en -verspreiding tussen akkerbouwers, maar ook naar betrokken partijen in de sector.  In samenspraak met BO Akkerbouw, gaat Stimuland de komende tijd onder akkerbouwers inventarisaren hoe ondernemersgroepen van akkerbouwers willen gaan deelnemen in dit praktijknetwerk.

Heb je vragen of wil je meer weten over het Duurzaam Praktijknetwerk Akkerbouw? Lees hier meer en bekijk hier het webinar over het praktijknetwerk. Of neem contact op met kenniscoördinator Linda Baarslag lbaarslag@stimuland.nl of 06 82 16 14 93

 

Dit netwerk valt onder BO Akkerbouw. Stimuland is door BO Akkerbouw gevraagd om de rol van het centraal loket op zich te nemen omdat BO Akkerbouw het belangrijk vindt dat ondernemersgroepen op een laagdrempelige wijze ondersteund kunnen worden. In de praktijk betekent dit, dat Stimuland voor de ondernemersgroepen het eerste aanspreekpunt is en hen waar nodig ondersteunt en informeert.