Praat mee over de toekomst van GEUS - Stimuland

Oproep aan boeren: praat mee over de toekomst van GEUS

Hoe blijft het gebied in en rond Garderen, Elspeet, Uddel en Speuld (GEUS) toekomstbestendig, leefbaar en vitaal? Deze vraag staat centraal in de Gebiedsaanpak GEUS waar de gemeenten Barneveld, Ermelo, Apeldoorn en Nunspeet, het waterschap Vallei en Veluwe, de provincie Gelderland en Veluwe op 1, samen met inwoners en (agrarische) ondernemers aan werken.

Waarom meedoen?

In het gebied landen de komende jaren opgaven voor natuur, water, klimaat en landbouw. Daardoor komt de leefbaarheid in het gebied onder druk te staan. Welke ruimte is er in de toekomst voor wonen, werken en recreëren?

Er is behoefte aan een visie en een plan waarin wordt gezocht naar de balans tussen, economie (landbouw & recreatie), water, natuur en leefbaarheid. Voor het opstellen van dat plan is het gebiedsproces GEUS opgestart waarin vanuit verschillende invalshoeken en vanuit het hele gebied input wordt opgehaald. 

In het op te stellen gebiedsplan zien we nadrukkelijk ruimte voor een vitale en toekomstbestendige agrarische sector. Het is noodzakelijk om met elkaar toe te werken naar een landbouwsysteem dat duurzaam is ingericht en een goed verdienmodel biedt voor de agrariër.  

Wilt u meer lezen over de gebiedsaanpak GEUS? Kijk dan op https://gebiedsaanpakgeus.nl/  

 

Uw mening is belangrijk!

Wat u bezighoudt in uw dagelijkse praktijk is niet altijd even zichtbaar voor beleidsmakers. En wat gemeenten, provincie en waterschap precies doen, waar hun invloed ligt en waar niet, dat zal voor u vaak ongrijpbaar zijn. Toch werken we samen aan een sterke agrarische sector als belangrijke pijler van het landschap, de economie en de (toekomstige) vitaliteit van het buitengebied waar u als agrarisch ondernemer een hele belangrijke rol in heeft.

Sommige agrariërs in het gebied zijn al betrokken in dit proces of hebben al contact met hun gemeente, maar nog niet iedereen. De verwachting is dat de opgaven die op het landelijk gebied van GEUS afkomen effect gaan hebben op alle agrarische bedrijven in het gebied.  

We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil zijn inbreng kan leveren en daarom nodigen wij u als agrarisch ondernemer in het gebied GEUS uit voor een keukentafelgesprek1.   

 

Wat levert het mij op?

De huidige ontwikkelingen in de landbouw zorgen ervoor dat wij als gemeenten stevig willen inzetten op het bouwen van een goede relatie met onze agrarisch ondernemers. We willen graag weten wat uw bedrijf nodig heeft voor een goed toekomstperspectief. Wat gaat goed en waar loopt u tegenaan; Wat zijn uw plannen; wilt u door, verplaatsen, verbreden of juist stoppen? Welke ideeën en belangen wilt u inbrengen voor de toekomst van de landbouw in GEUS? En wat heeft u nodig van de gemeente voor het realiseren van uw ideeën en plannen?

 

Aanmelden en vragen

Aanmelden voor een keukentafelgesprek kan via het secretariaat van Stimuland: info@stimuland.nl of 06-83521466. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met Suzanne Harink (sharink@stimuland.nl of 06-23821706) of Lilian van Uhm (lvanuhm@stimuland.nl of 06-301888800).