Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

WaardeWijzer

WaardeWijzer:
Simpel en doeltreffend
eerder – sneller - samen

Je wilt een plan maken. Voor je dorp. Je locatie. Je organisatie.
Met een groep mensen. Vijf. Of honderd.
En dan het liefst een plan met draagvlak, waar mensen enthousiast over zijn.
Een plan dat ook echt uit te voeren is.

Voor jullie hebben we de WaardeWijzer ontwikkeld.

 

Klinkt leuk, maar ik wil eerst wat meer informatie:
• Download ‘Wat kun je met de WaardeWijzer?
• Filmpje op youtube: klik hier.
• Stimuland, T (0529) 47 81 80 (vraag naar Giny of Jeroen), E info@stimuland.nl.


Ja, wij gaan er mee aan de slag:
• Handleiding voor initiatiefnemers met praktische tips hoe je het aan kunt pakken en waar je op moet letten.
• Verkorte handleiding voor de gespreksbegeleiders die je te zijner tijd gaat inzetten.
• Papieren invulvellen voor de twee basisversies accommodaties en groepen kun je kosteloos opvragen bij Stimuland.
• Digitale invulversies zijn online te vinden. Voordeel daarvan is dat je meteen een verslag per mail ontvangt. Klik hieronder op de versie die bij jullie situatie aansluit. Lees wel eerst de bovengenoemde handleiding voordat je er mee aan de slag gaat.
 - WaardeWijzer groepen: http://www.waardewijzer.net/groepen 
 - WaardeWijzer accommodaties: www.waardewijzer.net/accommodaties
 - WaardeWijzer Wmo: www.waardewijzer.net/ww-wmo
• Met de handleiding is de werkwijze zelfstandig te gebruiken, maar we hebben gemerkt dat veel gebruikers het prettig vinden om enige begeleiding te krijgen – met name de eerste keer dat zij er mee werken. Neem even contact op om af te stemmen over jullie wensen en onze mogelijkheden.