Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Tools

Spel rol en positie
We merken in onze contacten met plaatselijk belangen (PB’s) en dorpsraden dat de samenleving sterk aan het veranderen is, wat effect heeft op het functioneren van deze lokale belangenorganisaties. Taken veranderen op inhoud, maar ook merken we dat PB-leden vaak overvraagd worden, zowel vanuit het dorp zelf als van daarbuiten. Veel PB-leden krijgen daardoor het gevoel structureel tekort te schieten. En daarmee wordt het bovendien knap lastig om mensen te vinden die in het bestuur van een PB zitting willen nemen. 

Er is behoefte aan herijking: bepalen wat je belangrijkste rol en taken zijn, op basis van draagvlak èn – ook belangrijk - behapbaar. Hiervoor hebben we een spel ontwikkeld als ‘serious game’. In ongeveer een uur bepaal je samen duidelijk wat je doet. Duidelijk voor iedereen.

Er zijn drie varianten, gericht ontwikkeld voor:

a) Lokale belangenorganisaties (dorpsraden, plaatselijk belangen en vergelijkbaar)
b) Dorpshuizen (en vergelijkbaar)
c) Verenigingen (van sport tot cultuur)

Je kunt het spel met en zonder begeleiding aanvragen. Zonder begeleiding kost het spel 17,50 euro per stuk, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Overzicht visievorming met draagvlak: hoe pak je dat aan? 
Je wilt een visie. Voor je dorp. Je gemeente. Met een groep mensen. 5 of 500. Het liefst een visie met draagvlak, waar mensen enthousiast over zijn. Wellicht met een uitvoeringsplan dat ook echt uit te voeren is. Stimuland bundelde tien jaar ervaring in een praktisch overzicht; deze is beschikbaar als gratis download. Per stap vind je praktische handvatten en tips op het overzicht. Voor ieder die er wat aan heeft: lees het, print het (A3) en gebruik het vooral. En heb je tips om het overzicht nog beter te maken, kom maar door!

Het komt er op neer dat iedere variant van visie- en planvorming is te verdelen in zes stappen:

1. Waarom? Drie principiële vragen vormen de leidraad voor je aanpak.
2. Informatie verzamelen
3. Agenderen
4. Bespreken ('delibreren')
5. Knopen hakken
6. Delen

WaardeWijzer
De WaardeWijzer is door Stimuland ontwikkeld als praktisch hulpmiddel als je een dorpsplan maakt, maar ook bij andere planvorming is het makkelijk op maat te maken. Het is te gebruiken in zowel kleine als grote groepen, dat maakt niet uit. Het bestaat uit een begrijpelijk invulvel en een handleiding. Het invulvel kan je tegen verzendkosten bij Stimuland opvragen. De handleiding is hier te downloaden .

Overzicht ‘bijeenkomst organiseren’
Als je een bijeenkomst organiseert komt een aantal basisonderdelen vaak terug. Zoals inhoud, locatie, werkvorm, financiën, communicatie, catering enzovoorts. Ook bij Stimuland organiseren we natuurlijk nog wel eens het een en ander; zonder 100% volledigheid te claimen vind je in bijgevoegd overzicht wel de meest voorkomende aandachtpunten. Handig als handvat of checklist voor je eigen bijeenkomst. Gratis download.

Heb je tips om het overzicht te verbeteren: we horen het graag!