Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Verzorgd vakantie vieren op de boerderij

Het verbeteren van de toegankelijkheid van de toeristische en recreatieve infrastructuur in Overijssel is een van de aandachtspunten van de provincie Overijssel. In dit kader heeft Stimuland het project Verzorgd vakantie vieren op de boerderij opgezet, waarin de werelden van zorg en toerisme bij elkaar komen. In het bijzonder zorg en toerisme op het platteland, gecombineerd met bewegen in het groen en het beleven van het landelijk gebied door mensen met een beperking.

Binnen dit project begeleidde Stimuland vijf ondernemers bij het ontwikkelen van innovatieve, rendabele en kopieerbare zorgvakantieconcepten. Het project is in het najaar van 2013 afgerond. De vijf vanuit het project ondersteunde zorgvakantieconcepten zijn gepresenteerd in een folder. Klik hier voor een exemplaar van deze folder.