Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Kulturhusen, mfa's en dorpshuizen - duurzaam exploiteren

De maatschappelijke accommodaties in Overijssel verkeren in een cruciale fase waarin exploitaties onder druk staan en de maatschappelijke rol steeds relevanter wordt. Denk aan de rol die kulturhusen, mfa’s en dorpshuizen spelen in het bundelen van burgerkracht, taken binnen de Wmo en andere transities.  Om de accommodaties in hun kracht te zetten en gemeenten te ondersteunen is een specifiek aanbod ontwikkeld, wat gericht is op zelfredzaamheid, ondernemerschap en duurzaamheid van de maatschappelijke accommodaties. Verder willen we vooral kennis van de werkvloer inzetten en de ervarenheid van beheerder en managers gebruiken.  Het aanbod is gesubsidieerd door de provincie Overijssel en wordt tot september 2015 aangeboden en wordt uitgevoerd door Stimuland in samenwerking met de OVKK.

Ondersteuningsaanbod 

Voor Overijsselse kulturhusen/mfa, dorpshuizen: 

  • Experttrajecten en coaching voor accommodaties die willen doorgroeien naar een duurzame exploitatie.
  • KulturhusAkademie workshops exploitatie, vrijwilligers, Wmo, programmering en beheer.
  • Regionale netwerkbijeenkomsten kulturhusen/mfa, dorpshuizen.
  • Kenniscentrum duurzame bedrijfsvoering van kulturhusen, mfa’s en dorpshuizen.

 

Voor Overijsselse gemeenten: 

  • Ondersteuning beleidsvisie op de rol van kulturhusen/mfa en dorpshuizen bij de transitie op het sociale domein.
  • Workshops en netwerkbijeenkomsten best practice Wmo/transities.
  • Ondersteuning bij subsidieaavragen en investeringsprogramma’s

 

Voor meer informatie over het ondersteuningsaanbod, klik hier.

Totstandkoming aanbod, klik hier.