Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Huis van Burgerkracht | Trainingen

De droom van het Huis van Burgerkracht is een effectieve samenwerking tussen overheid en inwoners. Daar willen we actief aan bijdragen, door het bieden van training & coaching van bewoners(groepen), ambtenaren en bestuurders/politici, en door het faciliteren van de ontmoeting tussen deze ‘partijen’.

De relatie tussen overheid en inwoners verandert razendsnel en de uitkomst van dat proces ligt niet vast. Wat wel helder is: de spelers binnen dit krachtenveld verdienen alle support.
Het Huis van Burgerkracht draagt daar een steentje aan bij: door aan beide zijden ondersteuning te bieden en daardoor de systeemwereld en de leefwereld dichter bij elkaar te brengen. In de vorm van coaching op de nieuwe rollen en belemmerende overtuigingen en/of het trainen van nieuw benodigde vaardigheden. En – ook daardoor - het verbeteren van interpersoonlijke verhoudingen.

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met de projectmanager, Ben Nitrauw (06 22421147) of mail naar info@huisvanburgerkracht.nl.
Voor meer informatie kun je terecht op www.huisvanburgerkracht.nl.