Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

Steunfunctietaken Wmo

Gemeenten en dorpen helpen de inzet van vrijwilligers te organiseren, antwoorden te zoeken op strategische en praktische vragen en verbindingen leggen met welzijns - en zorgorganisaties.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Over het Huis van Burgerkracht
Het Huis van Burgerkracht is een initiatief van Stimuland. Het verbinden van de talenten, energie en acties van vrijwilligers, professionals en experts die zich inzetten voor het mooier maken van hun leefomgeving; dat is wat er in het Huis van Burgerkracht gebeurt. Het is dé plek voor het vergroten en delen van kennis, coaching en advies. Het Huis bestaat door de belangstelling van mensen om hun kennis en ervaring te vergroten en door professionals die dit graag willen faciliteren. Op dit moment werken we nauw samen met Boocom cursus | training | opleiding, Advies Coaching en de Communicatiefilosoof, maar dat worden er in de toekomst als het aan ons ligt zeker meer! Iedereen die samenwerking, sociale (meer)waarde, praktijkgerichtheid en de vraag en haar eigenaar centraal heeft staan, kan aansluiten. Kent of bent u zo iemand? Neem dan contact op met Margreet Hogenkamp via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.

Geplande trainingen Huis van Burgerkracht
Vanuit Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd.

Kijk hiervoor op de website www.huisvanburgerkracht.nl