Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Gezond genieten voor 50-plussers

Sport, bewegen en gezondheid zijn zaken die voor iedereen van belang zijn, in het bijzonder voor ouderen. Vanuit het project Gezond genieten voor 50-plussers, worden ouderen gestimuleerd het Overijsselse platteland te gebruiken voor sport, bewegen en gezondheid. Om dit aantrekkelijk(er) te maken, ontwikkelen recreatieve bedrijven en aanbieders van streekproducten binnen het project nieuwe toeristische producten.


Denk bijvoorbeeld aan een bustour waarbij mensen bij verschillende bedrijven in en uit een ouderwetse schoolbus kunnen stappen. Of aan speciale fietstochten langs restaurants en producenten van streekproducten waarbij men een rondleiding door het bedrijf kan krijgen, een proeverij kan volgen of gewoon een kijkje kan nemen in de winkel en producten kan kopen.