Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Gebiedsdekkende voorzieningen

In samenwerking met Stimuland ontwikkelde Denion het rekenmodel Gebiedsdekkende voorzieningen, werkmethode waarde van diensten. Hiermee krijgen gemeenten inzicht in activiteiten en diensten in relatie tot beleidsdoelen. Tegelijkertijd ontstaat door een match van vraag en aanbod een beeld van welke voorzieningen economisch duurzaam zijn: nu en op de langere termijn. Gemeenten krijgen op deze manier een objectieve onderbouwing bij hun beleidskeuzes.

Voor meer informatie, klik hier.

Film Samen Werken Samen doen:
Op 6 maart 2014 heeft Salland Wonen een belanghoudersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst hebben zij een filmpje vertoond over hun maatschappelijk bestemmingsplan.

Wilt u deze film bekijken? Dan verwijzen wij u graag naar hun website.

Hier vindt u ook de digitale versies van het complete rapport en het boekje ‘Volkshuisvestelijk ondernemen 2.0’ aan.  

Klik op de link om direct naar de betreffende pagina op deze website te komen: http://www.sallandwonen.nl/templates/Content.aspx?PageID=146