Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Duurzaam Dorp Overijssel

Provincie Overijssel stimuleert sinds 2010 met het project Duurzaam Dorp Overijssel gemeenschappen, wijken en dorpen om samen aan de slag te gaan voor een duurzame woonomgeving. Dat betekent: samenwerken, samenleven, samenzijn.

De ondersteunende activiteiten die Stimuland in het kader van dit project uitvoert, zijn onder andere gericht op het beantwoorden van inhoudelijke duurzaamheidsvragen en het begeleiden van de bij het project betrokken duurzame Overijsselse dorpen. De vrijwilligers van de dorpen worden gecoacht op het gebied van projectontwikkeling en bij het bevorderen van de (onderlinge) kennisuitwisseling. In dit project werken wij nauw samen met Saxion.

Aanspreekpunt
Harry Roetert