Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Coöperatieve initiatieven in Overijssel - pilot professionalisering

Binnen dit project richten wij ons samen met Natuur en Milieu Overijssel op het verder brengen van lokale energie- en glasvezelinitiatieven. Het project vloeit voort uit de ambitie van de provincie Overijssel om het aandeel hernieuwbare energie te vergroten naar 20% in 2020 en haar doel om Overijssel te voorzien van een glasvezelnetwerk.

 

Een van de manieren waarop lokale energie- en/of glasvezelinitiatieven binnen dit project ondersteund worden, is het organiseren van de Energy Pitch Overijssel. Hierbij krijgt een aantal geselecteerde initiatieven de mogelijkheid om zijn businessplan in een korte pitch te presenteren. De gepresenteerde plannen worden ter plaatse beoordeeld door een professionele jury die, afhankelijk van de mate waarin zij overtuigd worden door de pitchers, eventueel ondersteuning toekent in de vorm van geld en/of coaching om het initiatief verder te helpen.

Aanspreekpunt
Harry Roetert