Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Medewerkers

Vanuit onze vestiging in Vilsteren werken wij met ruim 20 mensen aan het behouden en verbeteren van de leefbaarheid van het Overijsselse platteland in al haar facetten. Ons adres is:

Stimuland  
Bezoek- en postadres Vilsterseweg 11, 7734 PD Vilsteren
Telefoon (0529) 47 81 80
Fax (0529) 45 20 02
E-mailadres info@stimuland.nl

U kunt nader met ons kennismaken door op de naam van een van onze medewerkers te klikken.

42a 42
Mirjam Arends

Projectmanager

annemarie
Annemarie Dubbink

Senior projectmedewerker

27a 27
Seine Grefelman

Projectmedewerker

11a 11
Willemien Hamhuis

Secretaresse

63a 63
Reinanda Haverkamp

P & O

06a 6
Giny Hoogeslag

Projectcoördinator

ingrid jansen
Ingrid Jansen

Directeur

40a 40
Frank van der Kolk

Hoofd financiële administratie

03a 3
Renske de Man

Projectmanager

heidi
Heidi Mensink

projectmanager

57a 57
Lucie Otten

Officemanager

50a 50
Evelien Riesmeijer

Projectmanager

33a 33
Babke Roeterdink

Projectmedewerker

13a 13
Harry Roetert

Projectmanager

riek van der harst
Riek van der Harst

projectmanager

hendry zw licht
Hendry van Ittersum

Projectmanager

36a 36
Janet Veenstra

PR & communicatie

25a 25
Ed Wezenberg

Projectmanager

Partners zelfstandig

Stimuland werkt regelmatig op projectmatige basis samen met Lees meer