Gebiedscoördinatie

Aanspreekpunt en vertrouwenspersoon voor onder andere gemeenten, agrariërs en waterschappen en het begeleiden van projectideeën richting planvorming en uitvoering

Lees verder
Slideshow3

Duurzaam Dorp

Ondersteunende activiteiten waaronder het beantwoorden van duurzaamheidsinhoudelijke vragen en het coachen en begeleiden van 23 Overijsselse dorpen

Lees verder
foto duurzaam dorp

ASK Overijssel

Binnen de Alliantie Sociale Kwaliteit (ASK) Overijssel de organisaties Arcon, OVKK, Stimuland en Sportservice Overijssel met elkaar op. Samen zijn we de aanjager van het Open Netwerk Overijssel. We faciliteren de bijeenkomst en dragen zorg voor de (verdere) kennisontwikkeling in het netwerk.

Lees verder
foto slide kulturhusen

WaardeWijzer

Besturen van kulturhusen en multifunctionele accommodaties helpen bij het definiëren van nieuwe ondernemerskansen en de maatschappelijke (meer)w aarde van de voorziening te gelde te maken.

Lees verder
foto project waardewijzer

Zonne-energie

Het ondersteunen en adviseren van agrariërs, gemeenten, bewonersinitiatieven en dorpen op het gebied van zonne-energie

Lees verder
pb110014 de eerste panelen bij melkveehouder Vehof in Zeldam

Huis van Burgerkracht | Trainingen

Vanuit het Huis van Burgerkracht worden veel verschillende trainingen georganiseerd

Lees verder
foto huis van burgerkracht

Nieuws

29 april 2019
De kracht van netwerken: inwoners weten zelf heel goed wat nodig is in hun eigen gebied

Op 11 en 12 april kwamen 400 mensen uit heel Europa in Brussel bij elkaar op het NetworX event. Deze tweedaagse stond in het teken van netwerken, ‘als werkwoord èn als zelfstandig naamwoord’, zoals LEADER-collega Bart Soldaat samenvatte....
Lees verder

29 april 2019
Landelijke Versnellingstafel Landbouw geïnteresseerd in aanpak Boeren voor Drinkwater

Binnen het project Boeren voor Drinkwater werken ruim 100 deelnemers aan het tot een minimum beperken van de verliezen aan nitraat en gewasbeschermingsmiddelen in zeven kwetsbare drinkwaterwingebieden in Overijssel. De aanpak van Boeren voor Drinkwater trekt landelijk de aandacht: vrijdag 12 april kwam een delegatie van de Versnellingstafel Landbouw op......
Lees verder

29 april 2019
Stimuland maakt extra werk van bestuurlijke vernieuwing, leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed

Als geen ander weet Stimuland dat er in het buitengebied en in dorpen en wijken volop ideeën zijn voor het ontwikkelen van de leef- en werkomgeving. We zien ook dat het initiatiefnemers moeite kost de mogelijkheden bij overheden en publieke organisaties te benutten....
Lees verder

29 april 2019
Succesvolle kavelruilprojecten in gemeenten Hardenberg en Hof van Twente

Het vrijwillige kavelruilproject in Hardenberg loopt sinds begin 2018 en heeft nu zijn doel al behaald. In twee ruilingen is in totaal 110 hectare grond geruild. Het project wordt eind dit jaar afgerond. De mogelijkheden van een vervolgproject worden nu onderzocht door Stimuland....
Lees verder