Zonnepanelen zonder zorgen via Boeren met Zon

27 februari 2017

Al eerder overwogen om zonnepanelen aan te schaffen maar nog niet gedaan?  2017 wordt een gunstig jaar voor zonnepanelen: energieprijzen stijgen weer en de zon schijnt volop.  Met de huurkoopregeling van Boeren met Zon hoeft u niet naar de bank en stijgen uw maandlasten niet of nauwelijks.

Hoge opbrengst zonnepanelen in 2016
In 2016 hebben zonnepanelen 9 procent meer energie opgewekt dan in een gemiddeld jaar. De hogere opbrengst komt door extra zonuren en sterkere zoninstraling. Met ongeveer 1880 zonuren scheen de zon afgelopen jaar 240 uren meer dan gemiddeld. En de landelijke zoninstraling was 7 procent hoger dan gemiddeld volgens de cijfers van het KNMI. Dit komt niet doordat de zon zelf krachtiger straalt, maar doordat er in Europa minder fijnstof in de atmosfeer is. Minder fijnstof laat meer zonnestraling door. De verwachting is dan ook, dat deze trend zich de komende jaren zal voortzetten.

Stroomprijzen en energiebelasting stijgen weer
Na een aantal jaren van dalende kale stroomprijzen is de algemene verwachting dat de kale stroomprijs dit jaar weer licht zal stijgen, vooral omdat de economie begint aan te trekken.
Daarnaast heeft de overheid de energiebelasting voor 2017 licht verhoogd. Naast een verhoging van de eerste schijf van 0,6 cent/kWh is ook de 'opslag duurzame energie' (ODE) gestegen met 0,4 cent/kWh.

Zonnepanelen fiscaal aantrekkelijk
Ook in 2017 kunnen bedrijven met een fiscale winst gebruik maken van de EIA (Energie Investeringsaftrek) en de KIA (Kleinschaligheids Investeringsaftrek) voor zonnepanelen. Dit kan de terugverdientijd met enkele jaren verminderen.

Salderen blijft voorlopig
Half december 2016 werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen om de salderingsregeling te continueren of te verbeteren. Het is echter nog onzeker of  minister Kamp deze motie ook gaat uitvoeren. In het voorjaar van 2017 wil het kabinet een besluit nemen over de toekomst van het salderen. De huidige regeling blijft in ieder geval tot 2020 bestaan.

Duurzaamheid loont
Duurzaamheidsprogramma’s van de zuivelindustrie belonen investeringen in zonnepanelen via een opslag op de melkprijs. Voor een bedrijf dat 1 miljoen kg melk levert, is dat al snel € 300 per jaar.

Huurkoopregeling ontzorgt
Met de huurkoopregeling van Boeren met Zon hoeven agrarische ondernemers in Overijssel voor een investering in zonnepanelen geen aanspraak te doen op hun eigen vermogen of een bancaire lening af te sluiten. U betaalt maandelijks een bedrag dat in veel gevallen gelijk is aan wat u nu aan stroomkosten betaalt. En omdat u direct economisch eigenaar van de zonnepaneleninstallaties bent, kunt u ook gebruik maken van de fiscale aftrekmogelijkheden. Daarnaast worden het onderhoud, het beheer en de verzekering volledig door Boeren met Zon verzorgd zodat u nergens meer naar hoeft om te kijken .


« Bekijk alle nieuwsberichten