Zonnepanelen en oplaadpalen voor elektrische fietsen in Dalfsen dankzij gezamenlijke inzet van agrariërs, gemeente Dalfsen en Stimuland

7 oktober 2013

Als onderdeel van drie collectieve projecten met betrekking tot zonne-energie voor agrariërs in de gemeenten Dalfsen, Dinkelland en Wierden realiseerde Stimuland vijf door zonne-energie aangedreven oplaadpunten voor elektrische fietsen. Wij willen hiermee de mogelijkheden van zonne-energie bij een breder publiek onder de aandacht brengen en tegelijkertijd inspelen op de trend van elektrisch fietsen. Twee van de vijf oplaadpalen zijn geplaatst bij agrariërs in de gemeente Dalfsen. Daarnaast werd er in totaal 8.000 m2 aan zonnepanelen geïnstalleerd, waarvan 2.900 m2 in de gemeente Dalfsen. Zowel de zonnepanelen als de oplaadpalen zijn gerealiseerd dankzij LEADER-subsidie waarin de betrokken gemeenten, de provincie Overijssel en de Europese Unie samen optrekken.


In het begeleiden van subsidietrajecten en de collectieve inkoop van zonnepanelen speelt Stimuland in de provincie Overijssel een belangrijke rol. Stimuland begeleidde de afgelopen 3 jaar het inkoopproces van 20.000 m2 zonnepanelen voor in totaal 140 Overijsselse agrarische ondernemers. Samen zijn deze installaties goed voor het opwekken van 3 megawatt stroom, te vergelijken met het stroomverbruik van circa 900 huishoudens.

In Dalfsen werden er de afgelopen maanden bij 15 agrariërs zonnepanelen geplaatst. Bij de familie Jalink aan de Slennebroekerweg en de familie Kooiker aan de Marshoekersteeg werden niet alleen zonnepanelen op het dak van het boerenbedrijf geïnstalleerd, bij hen werd ook een oplaadpaal voor elektrische fietsen gerealiseerd. De oplaadpaal aan de Marshoekersteeg werkt volledig op zonne-energie. Deze paal werd op 7 oktober officieel in gebruik genomen door Erben Wennemars en de Dalfser wethouders Klaas Agricola en Maurits von Martels. Wennemars organiseert sinds 2011 Erbens Vechtdaltour, een toertocht waar een kleine 1.000 mensen aan deelnamen en waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Door de keuze uit de afstanden 50, 90, 130 en 170 km biedt deze tocht voor elk wat wils: jong, oud, toerfietsers, recreanten of wedstrijdfietser. Wennemars hoopt dat de komst van de oplaadpalen voor mensen met een elektrische fiets een extra stimulans is om in 2014 mee te doen aan ‘zijn’ fietstocht door het Vechtdal, zodat er nog meer geld opgehaald kan worden voor het goede doel.

Wethouder Agricola refereerde in zijn speech naar het feit dat Dalfsen eind september uitgeroepen is tot groenste dorp van Nederland. Hij benadrukte dat het groene karakter van Dalfsen zich niet beperkt tot de natuur en de openbare ruimte, maar dat dit ook doorklinkt in de bedrijfsvoering van veel ondernemers. Zo sprak hij zijn trots uit op de vele agrariërs in de gemeente Dalfsen die in toenemende mate duurzaam bezig zijn. Agricola vertelde verder dat het Vechtdal jaarlijks circa 2 miljoen toeristische overnachtingen heeft. De fietsoplaadpalen ziet Agricola als een welkome aanwinst voor de toeristen die het Vechtdal bezoeken.

Een groot deel van deze toeristen verkent het Vechtdal per fiets. “Elektrisch fietsen is de laatste paar jaar enorm in opkomst. In onze gemeente hadden we al een aantal fietsoplaadpalen. Deze én de nieuwe oplaadpalen aan de Marshoekersteeg en de Slennebroekerweg stellen mensen met een elektrische fiets in staat op een en dezelfde dag grotere afstanden af te kunnen leggen en zo dus meer te kunnen genieten van alles wat het Vechtdal te bieden heeft”, aldus Agricola.

Het idee voor de aanschaf van de fietsoplaadpalen komt van Stimuland, een stichting die actief is op het gebied van leefbaarheid en plattelandsontwikkeling in Oost-Nederland. Stimuland nam de vijf nieuwe fietsoplaadpalen in de provincie Overijssel mee in een subsidietraject rondom zonne-energie op agrarische bedrijven. “De toegevoegde waarde van de aanvragen die wij namens de betrokken agrariërs bij de subsidieverstrekker indienden, werd hierdoor groter. Ik ben er van overtuigd dat dit mee heeft gewogen in de uiteindelijke toekenning van de subsidie in de gemeenten Dalfsen, Dinkelland en Wierden”, aldus Harry Roetert, namens Stimuland als projectmanager betrokken bij projecten met betrekking tot zonne-energie.

Meer weten over het project? Neem contact op met Harry Roetert via (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten