Woonservicegebieden in de praktijk: leren en delen

25 april 2014

“In Hellendoorn hebben we de ontwikkeling van woonservicegebieden gebruikt als handvat voor sociale ontwikkeling”, aldus wethouder Coes van de gemeente Hellendoorn. Met deze woorden opende hij als gastheer de bijeenkomst die Stimuland en de provincie Overijssel eerder dit jaar organiseerden in het kader van woonservicegebieden. Naast een update over de voortgang van woonservicegebieden door de provincie Overijssel en praktijkcases van en door de gemeenten Hellendoorn en  Steenwijkerland, presenteerde Philien Blok namens Stimuland de opzet en resultaten van het onderzoek  ‘Samenwerken aan vitale multifunctionele accommodaties in woonservicegebieden in Hellendoorn’.  

Versterken van het sociaal-maatschappelijk voorzieningenniveau
Het doel van het onderzoek dat is uitgevoerd door Stimuland, was inzicht krijgen in hoe het sociaal-maatschappelijk voorzieningenniveau in de vijf woonservicegebieden van de gemeente Hellendoorn versterkt kan worden. Centraal stond de vraag welke accommodaties meerwaarde hebben voor de woonservicegebieden en eenmalig een fysieke en/of sociale impuls nodig hebben om een goede functie te kunnen vervullen.

Onderzoeksopzet en -resultaten
Voor het onderzoek zijn er met een groot aantal multifunctionele accommodaties (mfa’s) gesprekken gevoerd en is onderzocht welke accommodaties zicht hebben op een duurzame exploitatie. Ook  is gekeken naar de sociale programmering en welke activiteiten of diensten meerwaarde hebben voor het betreffende woonservicegebied. Naar aanleiding van de gesprekken zijn 17 mfa’s bezocht. Tijdens deze fysieke beoordeling is de sociale programmering en efficiënt ruimtegebruik beoordeeld, als ook de potentiële meerwaarde van de accommodatie voor het woonservicegebied. Alle 17 mfa’s zijn hiervoor onderworpen aan een gebouwenscan. Het resultaat is een maatwerkadvies voor elke mfa met betrekking tot de vraag welke investeringen nodig zijn. Dat advies varieert van het investeren in een verbeterde toegankelijkheid, tot uitbreiding van activiteiten of een investering in een betere samenwerking met andere accommodaties of organisaties. Meer weten over de uitkomsten van het onderzoek in de gemeente Hellendoorn of over woonservicegebieden in zijn algemeenheid? Bel met Philien Blok via (0529) 47 81 80 of mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten