Wmo op lokale schaal “We kunnen het zelf”

25 april 2014

“Wij hebben net tijdens de koffie bedacht dat we zelf, als plaatselijk belang, een sociaal wijkteam gaan opzetten”, aldus het plaatselijk belang van Lierderholthuis tijdens de Wmo workshop van Stimuland. En deze uitspraak staat niet op zich. Steeds meer inwoners en initiatiefgroepen organiseren zelf Wmo-gerelateerde activiteiten. 

Geen blauwdruk maar maatwerk
Omdat er nog onduidelijkheid is over de nieuwe wetgeving rondom zorg, die decentraal bij gemeenten worden neergelegd, organiseerde Stimuland twee bijeenkomsten over de Wmo op lokale schaal. Ruim 80 inwoners, ambtenaren en professionals waren aanwezig: een goede afspiegeling van de drijvende krachten achter de Wmo. Samen concludeerden zij dat er genoeg kansen zijn om lokaal met de Wmo aan de slag te gaan. Een blauwdruk is er niet, er moet maatwerk op dorps- en wijkniveau geboden worden. In overleg tussen dorp(en), zorgaanbieders en de gemeente kunnen deze kansen verzilverd worden. En als er een onafhankelijke gespreksbegeleider nodig is, kan Stimuland helpen.

Creatief en doeltreffend
Veel lokale initiatiefgroepen en bestuurders van kulturhusen, multifunctionele centra en dorpshuizen hebben het inmiddels ontdekt: zij kunnen een fundamentele rol spelen in het uitvoeren van de Wmo. Met hun lokale netwerk, signaalfunctie en kennis van de cultuur, weten zij als geen ander hoe tijd, energie van mensen en geld slim in te zetten. Denk aan activiteiten als dagbesteding, de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of activiteiten voor kwetsbare doelgroepen. Angelieke Huisman, directeur van Stichting  Kulturhus in Olst-Wijhe vertelt: “Wij hebben in ons kulturhus ‘traffic’ en een niet-zieken/verzorgingshuis-sfeer. Dat vinden zorgaanbieders prettig. Aangevuld met flexibiliteit in verhuur proberen we het plaatje passend te krijgen. Niet makkelijk, maar het kan wel.” Een andere deelnemer vertelt: “In het beleidsplan voor ons multifunctioneel centrum hebben we heel duidelijk aangegeven wat wij willen betekenen voor kwetsbare doelgroepen. Dit wordt door de gemeente erg gewaardeerd, ook in financiële zin.” Lokale groepen zijn creatief en doeltreffend. Stimuland weet daarbij mensen te verbinden en kennis over de Wmo te vergroten. Dit is een kansrijk uitgangspunt voor succes. 

Burgerkracht hard nodig
De vraag voor het effectief inzetten van burgerkracht komt rechtstreeks van gemeenten. Zij staan voor een grote opgave rondom de Wmo, vooral als het gaat om zorg en welzijn betaalbaar te houden. Gemeenten hebben de energie en inzet in dorpen en wijken hard nodig om hun wettelijke taken uit te voeren. Deze veranderende verhoudingen vragen een nieuwe rol en positie voor lokale groepen en vrijwillige besturen. Minder geld daagt uit om creatief te denken, maar het is soms best zoeken naar de juiste rol en wat dit voor de focus van vrijwilligers betekent. Initiatieven rondom de Wmo staan nog in de kinderschoenen en er is nog veel te leren. Stimuland speelt hier op in door initiatieven, beleidsmakers, financiers en ondernemers met elkaar in contact te brengen en de kennis over de Wmo en decentralisaties te vergroten.

Praktisch
Een workshop voor lokale groepen over hoe geld te verdienen met de Wmo werd druk bezocht. 'Wat is de Wmo precies', 'Waar komt deze wet vandaan?', 'En wat kan dit voor mij betekenen?'. Met het antwoord op deze basisvragen gingen de initiatiefgroepen ter plekke aan de slag met het delen van hun idee. Een werksessie speciaal voor multifunctionele voorzieningen bracht verdieping: ‘Hoe kan ik nog meer ondernemen met mijn voorziening’, ‘Wat doe ik eigenlijk al dat binnen de kaders van de Wmo past’ en ‘Hoe kan ik mijn positie versterken?’. Met die laatste vraag gaat Stimuland verder: besturen en lokale groepen in dorpen en wijken die zicht willen hebben op hun rol en positie, kunnen met Stimuland contact opnemen voor handige en praktische tips en instrumenten. Meer weten? Bel met Jeroen Geerdink via (0529) 47 81 80 of stuur een mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten