Wijkgericht werken: doel of middel?

3 december 2013

De combinatie van mensen deed het hem: ambtenaren Wmo/Transities, een verandermanager, kerncontactambtenaren, maar ook een jongerenwerker, welzijnswerker en vertegenwoordigers van plaatselijk belang. Samen wisselden zij eind november met elkaar en met ons van gedachten over rollen, posities en inzet met betrekking tot wijkgericht werken. Gemeenten gaven in eerdere contacten dit jaar aan graag kennis uit te willen wisselen over wijkgericht werken en te horen van ervaringen van anderen. Reden voor ons om verschillende partijen te vragen hun inbreng te leveren rondom actuele vraagstukken. Dit resulteerde in een inspirerende bijeenkomst waarin deelnemers kleur hebben bekend, vraagstukken hebben geduid en mogelijke oplossingen hebben besproken.

Kerncontactambtenaren en verenigingen voor dorpsbelangen hebben al enige jaren ervaring met het betrekken van burgers bij de fysieke leefomgeving. Daarentegen staat gebiedsgericht werken naar aanleiding van de transities in het sociale domein veelal nog in de kinderschoenen. Tijdens de bijeenkomst gaven twee gemeenten de aanwezigen een kijkje in de keuken met betrekking tot de wijze waarop zij burgers betrekken bij het vormgeven van de transities. Zo vertelde Anouk Zwakenberg van de gemeente Ommen-Hardenberg hoe inwoners in hun gemeente meebouwen aan het beleid op het sociale domein. Hier krijgen inwoners op meerdere manieren de kans om invloed uit te oefenen op de Kadernota Sociaal Domein. Voor zowel inwoners als ambtenaren erg verfrissend. Daarnaast lichtte Edwin de Boer, voorzitter van Plaatselijk Belang Basse, toe hoe de gemeente Steenwijkerland in samenwerking met plaatselijk belangen een vorm kiest waarin het leren van elkaar centraal staat.

Niet doel maar middel
De valkuil is om wijkgericht werken tot doel te verheffen. De aanwezigen concludeerden met elkaar dat het hier niet om gaat: het is een middel om bewoners, maatschappelijke organisaties en gemeenten met elkaar in contact te brengen. Met als resultaat: het matchen van vraag en aanbod. Er werd geconcludeerd dat het soms lastiger is om binnen het gemeentehuis de goede verbindingen te leggen dan daarbuiten. Mensen zijn gewend vanuit hun eigen specialisatie te werken, terwijl de huidige tijd juist vraagt om ontschotting. Leefbaarheid in de openbare ruimte, zorg en welzijn, burgerkracht: het heeft allemaal verband met elkaar.

Vervolg
In het voorjaar van 2014 vindt er een vervolgbijeenkomst plaats. Dan wordt stilgestaan bij het verbinden van sociale wijkteams aan lokale burgerkracht. Was u er de afgelopen bijeenkomst niet bij, maar wilt u er volgende keer wel bij zijn, laat het dan weten aan Renske de Man via (0529) 47 81 80 of info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten