Wie zorgt er later voor jou? - Innovatietafel 'Verantwoording & meetbaarheid meerwaarde informele zorg'

30 oktober 2017

Medio oktober vond de eerste innovatietafel vanuit de tender ‘Wie zorgt er later voor jou?’ plaats. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten: Hardenberg, Ommen, Losser, Zwartewaterland en Hof van Twente. Maar ook burgerinitiatieven, zorgverzekeraars, onderwijs (Saxion) en leden van het projectteam. Centraal stond de maatschappelijke meerwaarde én de meetbaarheid van informele zorg en netwerken.

De bijeenkomst vond plaats in het buurthuis Villa Voorstad: een mooie locatie met een inspirerend oprichtingsverhaal. Tijdens de bijeenkomst kwamen meerdere burgerinitiatieven aan bod die zich bezighouden met zorg, wonen en welzijn. Daarnaast lieten een aantal verzekeraars hun visie over het belang van informele zorg horen. Tot slot gaf dr. ir. Attila Németh een korte interactieve workshop over de maatschappelijke kosten en batenanalyse.

Wie zorgt er later voor jou
Vanuit de tender 'Wie zorgt er later voor jou' trekken we samen met Dorpseigenzorg, OVKK en KNHM in zes Overijsselse gemeenten nauw op om kleinschalige zorginitiatieven op het gebied van zorg en welzijn te faciliteren en te experimenteren hoe de ondersteuning het beste vormgegeven kan worden. Daarnaast zetten we binnen dit project in op kennisdeling tussen de gemeenten en tussen de zorginitiatieven onderling.

Meer weten?
Wil je meer weten over de tender ‘Wie zorgt er later voor jou’ of hoe de uitkomsten van deze innovatietafel een vervolg krijgen? Neem contact op met Thea ten Have via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten