Werken aan kavelruil in Hardenberg

26 februari 2018

Na eerdere succesvolle kavelruilen gaat nu een nieuw kavelruilproject van start in Hardenberg.
Het betreft een gebied van ca. 4.400 ha ten noorden van Hardenberg (tussen Hardenberg – Gramsbergen – De Krim en Lutten). Het betreft een vrijwillig kavelruilproces. Dat betekent dat de grondeigenaren zelf grotendeels het succes van de kavelruil bepalen. Via gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken krijgen alle grondeigenaren in het gebied de mogelijkheid om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken. Vervolgens wordt er gezamenlijk gepuzzeld aan ruilplannen die de verkaveling voor de agrariërs in het gebied verbeteren. Zo werken we samen toe naar grotere huiskavels, meer ruimte voor beweiding, minder kosten en minder landbouwverkeer op de weg en daarmee een betere verkeersveiligheid.

Aanleiding
Naar aanleiding van de wensen van enkele agrariërs in het gebied heeft de kavelruilcommissie samen met enkele grondeigenaren in de regio de mogelijkheden voor kavelruil geanalyseerd. Als vervolg op deze analyse heeft Stimuland een projectplan voor de kavelruil gemaakt. Het kavelruilproject wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 voor Nederland (POP3). De financiering van POP3 komt deels uit het Europees Landbouwfonds en deels van de provincie Overijssel en gemeente.

Gebiedsbijeenkomst
Op donderdagavond 15 maart 2018 om 20.00 uur wordt een gebiedsbijeenkomst georganiseerd in ’t Olde Schoeltie in Lutten om grondeigenaren en andere belangstellenden in en rondom het gebied over de aanpak van de kavelruil te informeren. Na de plenaire presentatie is er de gelegenheid om op kaarten mogelijkheden aan te geven en u aan te melden voor een nadere oriëntatie.
Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk. Wel graag vooraf aanmelden bij Stimuland via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.

Stimuland en kavelruil
Stimuland is inmiddels bij circa 20 grootschalige kavelruilprojecten betrokken. Naast grootschalige ruilprojecten helpt Stimuland ook bij kleine ruilingen met bijvoorbeeld drie of vier partijen. Door bij deze ruilingen de mogelijkheid te verkennen om extra partijen te betrekken, ontstaan er in de praktijk vaak nog meer verbetermogelijkheden. De kavelruilcoördinatoren van Stimuland krijgen door hun praktische aanpak en onafhankelijke positie zaken voor elkaar die anders vaak niet lukken. Wilt u meer weten over wat Stimuland voor u kan betekenen op het gebied van kavelruil? Neem dan contact op met Wilco Pasman via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten