Werken aan kavelruil in de Hof van Twente

21 december 2016

Al jaren wordt er in de Hof van Twente intensief gewerkt aan vrijwillige kavelruil. In deze gemeente zijn de kavelruilprojecten in Markelosebroek en Hengevelde in volle gang. Mét succes! Tot nu toe is er in deze gebieden gezamenlijk maar liefst ruim 190 hectare geruild. In 2017 gaat ook het nieuwe kavelruilproject “De Veldhoek” van start.

De Veldhoek
Het gebied “De Veldhoek” ligt in de gemeente Hof van Twente rondom Diepenheim en Markvelde. Naar aanleiding van de wensen van enkele agrariërs in het gebied heeft de Kavelruil Commissie samen met enkele grondeigenaren in de regio de mogelijkheden voor kavelruil geanalyseerd. Als vervolg op deze analyse heeft Wilco Pasman namens Stimuland een projectplan gemaakt en is er een POP-subsidie aangevraagd. Begin december ontvingen we bericht dat deze subsidie is toegekend. Daardoor kunnen we nu dus ook met “De Veldhoek” aan de slag.

Samen puzzelen
Het kavelruilproject “De Veldhoek” betreft een vrijwillige kavelruilproces. Dat betekent dat de grondeigenaren zelf grotendeels het succes van de kavelruil bepalen. Via gebiedsbijeenkomsten en keukentafelgesprekken krijgen alle grondeigenaren in het gebied de mogelijkheid om hun wensen en mogelijkheden kenbaar te maken. Vervolgens wordt er gezamenlijk gepuzzeld aan ruilplannen die de verkaveling voor de agrariërs in “De Veldhoek” verbeteren. Zo werken we samen toe naar grotere huiskavels, meer ruimte voor beweiding, minder kosten en minder landbouwverkeer op de weg en daarmee een betere verkeersveiligheid.

POP3
Het kavelruilproject “De Veldhoek” wordt gefinancierd uit het Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014 – 2020 voor Nederland (POP3). POP3 wordt deels bekostigd uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Grote en kleine ruilingen
Stimuland is inmiddels bij circa 20 grootschalige kavelruilprojecten betrokken. Naast grootschalige ruilprojecten helpt Stimuland ook bij kleine ruilingen met bijvoorbeeld drie of vier partijen. Door bij deze ruilingen de mogelijkheid te verkennen om extra partijen te betrekken, ontstaan er in de praktijk vaak nog meer verbetermogelijkheden. De kavelruilcoördinatoren van Stimuland krijgen door hun praktische aanpak en onafhankelijke positie zaken voor elkaar die anders vaak niet lukken.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de kavelruilprojecten in de gemeente Hof van Twente of wat Stimuland voor u kan betekenen op het gebied van kavelruil? Neem dan contact op met Wilco Pasman via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten