Wel(zorg)sum Vooruit

24 april 2018

Welsum, een mooi dorp aan de IJssel, telt rond de 600 inwoners. Er zijn steeds minder jongeren in Welsum en steeds meer ouderen. Welsum wil vitaal blijven en haar basisschool, wiens voortbestaan bedreigd wordt, behouden. Plaatselijk Belang komt in actie om te voorkomen dat het dorp leegloopt. Zij vroeg Stimuland om haar hierbij te adviseren en te ondersteunen.

In het kader van het project ´Van leegstand naar vacant´ maakten Jeroen Geerdink en Thea ten Have samen met Plaatselijk Belang een plan om de wensen en mogelijkheden te onderzoeken. Welke behoefte is er bij Welsumers aan een passend aanbod van wonen, zorg en welzijn om zowel voor de jongere als de oudere generatie het (kunnen blijven) wonen in Welsum mogelijk te maken en zo de leefbaarheid van Welsum voor de komende jaren te waarborgen?

Huiskamergesprekken
Jeroen en Thea kozen samen met Plaatselijk Belang voor diepte-interviews via huiskamergesprekken om zo dicht mogelijk bij de wensen en behoeften van zoveel mogelijk mensen te komen. Via in totaal zeven huiskamergesprekken gingen ze in gesprek met ruim 10% van de inwoners. Uit deze gesprekken bleek dat een aantal ouderen het liefst zo lang mogelijk in eigen huis wil blijven wonen, maar vertrekt naar een kleinere woning in een ander gemeente, dichtbij voorzieningen. Ook werd in de gesprekken aangegeven dat er voor Welsumse jongeren die vertrekken voor studie of werk en terug willen keren naar hun ‘roots’ onvoldoende betaalbare huur- of koopwoningen in Welsum zijn. Daarnaast baart het de inwoners van het dorp zorgen dat de exploitatie van de basisschool onder druk staat: men wil de school behouden.

Woon-zorgfuncties
Naast het voeren van deze huiskamergesprekken is met medewerking van Buro Duck fysiek onderzocht welke mogelijkheden er zijn om nieuwe woon–zorgfuncties in Welsum te creëren door nieuw- of verbouw in samenhang met plannen voor de openbare basisschool Dijkzicht. Op basis van de resultaten van beide onderzoeken heeft Annelies Boekhorst uit Welsum het oude rapport Wel(zorg)sum uit 2007 geactualiseerd.

Hoe verder?
De kansen en bedreigingen van het geïsoleerd liggende, maar bijzondere mooie dorp Welsum zijn talrijk. Er is een grote gemeenschapszin, ondernemersgeest en overlevingsdrang. Bundeling van voorzieningen in het dorp zal mogelijk meer bestaansrecht geven aan voorzieningen en kan deze versterken. Om meer zorg en hulp voor Welsum mogelijk te maken, is een Welsumse dorpscoöperatie wenselijk. Ook zou er in het dorp een dorpsaanspreekpunt moeten komen en is samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars en gemeente belangrijk. Er zou bovendien nader onderzocht moeten worden welke zorg- en welzijnsdiensten mogelijk zijn en welke woon-zorgconcepten haalbaar zijn. Ook zou gekeken moeten worden of een totaal zorgbudget voor Welsum mogelijk is en of er extra financiële middelen te verwerven zijn voor de vervolgstappen. Op basis van deze uitkomsten informeerde Plaatselijk Belang de bewoners. Samen met Stimuland maakt zij een plan voor de concrete uitvoering.

Meer weten?
Wil je meer weten over de aanpak in Welsum of wil jij ook aan de slag met de toekomst van je dorp? We helpen je daar graag bij. Laat het ons weten via (0529) 47 81 80 of stuur een mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten