Wederom 1 megawatt zonne-energie via bemiddeling Stimuland

1 juli 2013
In het begeleiden van subsidietrajecten en de collectieve inkoop van zonne-energie speelt Stichting Stimuland in de provincie Overijssel een belangrijke rol. De provincie, plaatselijke groepen en gemeenten weten deze stichting goed te vinden. Stimuland, een onafhankelijke partij op het gebied van plattelandsontwikkeling in de breedste zin van het woord, begeleidde de afgelopen 2,5 jaar in samenwerking met eerdergenoemde partijen het inkoopproces van zonnepanelen voor in totaal 140 Overijsselse agrarische ondernemers. Samen waren deze installaties goed voor het opwekken van 3 megawatt zonne-energie. Dit is inclusief vier collectieve projecten in de gemeenten Dalfsen, Dinkelland, Wierden en Hof van Twente die nu in uitvoering gaan. Deze vier projecten worden gerealiseerd dankzij LEADER-subsidie waarbij de bijbehorende gemeenten optreden als cofinancier.

De collectieve projecten die nu in uitvoering gaan, betreffen projecten in de gemeenten Dalfsen (Leader Noordoost Overijssel), Dinkelland (Leader Noordoost Twente) en in de gemeenten Hof van Twente (Leader Zuid Twente) en Wierden (Leader West Twente). In Wierden is samengewerkt met de Stichting Plattelandsontwikkeling Wierden. De gemeenten treden op als cofinancier. “Gezien de korte openstellingstermijn van de subsidieregeling moesten gemeenten in relatief weinig tijd besluiten om wel of niet mee te financieren. Dit is echter wel een harde voorwaarde om voor LEADER-subsidie in aanmerking te komen. Dat het de gemeenten Dalfsen, Dinkelland, Hof van Twente en Wierden gelukt is om in een relatief kort tijdsbestek de handen voor de cofinanciering op elkaar te krijgen, zegt iets over hun betrokkenheid bij en het belang dat deze gemeenten hechten aan het verduurzamen van de samenleving”, aldus Harry Roetert, projectleider bij Stimuland.

20.000 m2 zonnepanelen, goed voor 3 megawatt
De verwachting is dat de zonnepanelen bij de betrokken 44 boeren in de gemeenten Dalfsen, Dinkelland, Hof van Twente en Wierden nog voor het eind van de zomer geïnstalleerd worden. In totaal gaat het om circa 6.500 m2 zonnepanelen, goed voor het opwekken van 1 megawatt aan stroom. Samen met de andere projecten die Stimuland in de afgelopen 2,5 jaar begeleidde, zet dit de teller op 140 agrarische ondernemers, 20.000 m2 zonnepanelen en een geïnstalleerd vermogen van 3 megawatt stroom. Roetert: “3 Megawatt is te vergelijken met het stroomgebruik van circa 900 huishoudens. Hiermee zijn we voor zover ik weet het grootste collectief in Overijssel.”
Stimuland richt zich vooral op middelgrote agrarische bedrijven met een verbruik van gemiddeld 45.000 kWh per jaar. “Bij de huidige prijs is het opwekken van zonne-energie zonder subsidie alleen rendabel voor particulieren en kleine bedrijven tot circa 25.000 kWh/jaar. Met het vooruitzicht van de importheffing wordt het voor onze doelgroep niet meer interessant om zonder subsidie te investeren. Voor grote bedrijven die meer dan 50.000 kWh/jaar verbruiken, wordt dat dan al helemaal het geval”, aldus Roetert. Stimuland pleit voor een blijvende, beperkte investeringssubsidie voor collectieven van agrarische bedrijven van 25.000 – 60.000 kWh. Hierin valt een grote categorie boeren. Roetert: “Uit ervaring weten we dat bij deze doelgroep een groot draagvlak is en dat ondernemers vaak buiten het subsidiebedrag om, voor eigen rekening extra panelen aanschaffen. Dat is een mooi bij-effect van de subsidieregeling. Bovendien gaat er vaak een olievlekwerking vanuit: zien is geloven. Verder kan een subsidieregeling op zonnepanelen ook de asbestsanering op landbouwdaken versnellen.”

Scherpe prijzen
Een van de voordelen van het inschakelen van Stimuland voor het begeleiden van collectieve inkoop van zonnepanelen is dat zij leverancier-onafhankelijk is. Het enige doel dat Stimuland heeft, is het realiseren van de beste prijs-kwaliteitprestatie voor de betrokken agrarische ondernemers. Door voorselectie en koppeling met subsidie is, zodra de subsidie is goedgekeurd, de investering gegarandeerd. Hierdoor hebben leveranciers minder acquisitiekosten en kunnen zij een scherpe prijs offreren. Dat wordt nog eens versterkt door het feit dat Stimuland bij dit soort subsidieprojecten altijd werkt met een regionale insteek. De bedrijven van agrarische ondernemers die meedoen, liggen dan ook vaak dicht bij elkaar in de buurt. Hierdoor kunnen leveranciers hun mensen en apparatuur efficiënt inzetten waardoor de installatiekosten minimaal zijn. Het inkoopvoordeel loopt hierdoor op naar 15-20% en dat is voor de agrarische bedrijven natuurlijk snel verdiend.


« Bekijk alle nieuwsberichten