WaardeWijzer handig hulpmiddel voor dorpen en verenigingen

6 december 2013

De WaardeWijzer helpt initiatiefnemers in dorpen en buurten om goede ideeën te vertalen naar een businesscase. Centraal staat de vraag hoe een idee kan bijdragen aan de leefomgeving en wat deze bijdrage is in bijvoorbeeld geld, door toegenomen noaberschap of onderlinge samenwerking. Op deze manier kunnen dorpen en buurten nog beter inspelen op toekomstige ontwikkelingen. De gratis WaardeWijzer is geschikt voor initiatiefgroepen zoals plaatselijk belangen, besturen van lokale organisaties of groepen mensen die met een bepaald onderwerp aan de slag willen.  De WaardeWijzer is inmiddels beproefd en door gebruikers als succesvol bevonden.

De WaardeWijzer steekt breed in op het begrip samenwerken en richt zich op het aanboren van ondernemerschap. Aan de hand van vijf concrete en logische stappen wordt een idee getrechterd naar een uitvoeringsplan. Jeroen Geerdink, projectmanager bij Stimuland, vertelt: “De WaardeWijzer is een eenvoudige maar krachtige werkwijze waarmee in weinig tijd, veel resultaat behaald kan worden. Het is een praktisch middel waarmee je als groep kijkt welke kwaliteiten er binnen de gemeenschap liggen, wat je daar mee kan en wil en op welke manier je kansen kunt verzilveren. De WaardeWijzer werd onlangs door circa 220 inwoners van Heeten, Bruchterveld en Wilsum toegepast. De betrokkenen zijn, net als wij, laaiend enthousiast over deze werkwijze”. 

Lokale en landelijke belangstelling

Gerard Simons, voorzitter van de Heetense Ondernemersvereniging vertelt: “Wij hebben de WaardeWijzer ingezet voor het project Heeten 2025. Aan de hand daarvan hebben Plaatselijk Belang Heeten en de Heetense Ondernemersvereniging samen met verenigingen en inwoners besproken waar we met Heeten naar toe willen. Stimuland tekende voor de begeleiding van de eerste bijeenkomst met ruim 100 belangstellenden. De systematiek van deze avond hebben we een paar weken later tijdens een bijeenkomst specifiek voor de jeugd van Heeten zelf toegepast zonder begeleiding van Stimuland. Beide sessies hebben bestaande inzichten bevestigd. Vooral van de jeugd hebben we ook nieuwe, concrete ideeën gekregen. Zonder de WaardeWijzer hadden we deze ideeën naar mijn mening niet zo snel boven tafel gekregen.” Er is volgens Stimuland niet alleen lokale belangstelling om met de WaardeWijzer aan de slag te gaan, ook op landelijk niveau zit er het een en ander in de pijplijn. Daar zijn de initiatiefnemers naar eigen zeggen blij mee. “De werkwijze staat als een huis. Ons doel is nu om de WaardeWijzer bij een zo groot mogelijk publiek onder de aandacht te brengen opdat zoveel mogelijk mensen hun voordeel er mee kunnen doen”, aldus Jeroen Geerdink.

Gratis doe-het-zelf pakket

Aanvankelijk was de WaardeWijzer ontwikkeld voor kulturhusen en multifunctionele accommodaties (mfa’s). Tijdens een dorpsbijeenkomst eerder dit jaar in Kloosterhaar, bleek de methodiek ook goed geschikt voor gebruik door groepen mensen die iets willen ondernemen in hun dorp. Naar aanleiding daarvan  heeft Stimuland de WaardeWijzer onlangs doorontwikkeld. Naast de versie speciaal voor kulturhusen en mfa’s, is er nu ook een variant die helpt antwoord te geven op algemene visievraagstukken van dorpsraden, (belangen)verenigingen en vergelijkbare groepen. Stimuland biedt de WaardeWijzer gratis als doe-het-zelf pakket aan.Op aanvraag stuurt zij de Waardewijzer materialen gratis op naar uw kulturhus, dorpsraad of vereniging. Via deze link vindt u een speciale introductie- en instructiefilm en een handboek, waarin de gebruiker stap voor stap wordt meegenomen in het toepassen van de werkwijze. Groepen die liever begeleid worden bij het toepassen van de WaardeWijzer kunnen hiervoor een verzoek indienen bij Stimuland. De WaardeWijzer is een product van Stimuland, ontwikkeld in samenwerking met de Wijkplaats en mogelijk gemaakt door financiële steun van provincie Overijssel.


« Bekijk alle nieuwsberichten