WaardeWijzer als visie instrument breed inzetbaar

30 mei 2013

De gemeente Hardenberg gaf Stimuland in 2012 opdracht voor het uitvoeren van een leefbaarheidsonderzoek in vijf dorpen. Als vervolg hierop ging Kloosterhaar, één van de vijf dorpen, onder begeleiding van Stimuland aan de slag met de WaardeWijzer: een methodiek om te komen tot nieuwe activiteiten en producten voor leefbaarheid. Deze methodiek, aanvankelijk ontwikkeld voor kulturhusen, blijkt ook goed geschikt te zijn voor verenigingen, dorpen en groepen ondernemers.


Naar aanleiding van de ervaringen in Kloosterhaar wordt de WaardeWijzer op dit moment doorontwikkeld. Naast de versie speciaal voor kulturhusen, komen er ook varianten die helpen antwoord te geven op algemene visievraagstukken voor dorpsraden en besturen van dorpshuizen. Met de WaardeWijzer worden nieuwe kansen in beeld gebracht en wordt de maatschappelijke meerwaarde bepaald en geconcretiseerd. Hiermee kunnen bijvoorbeeld passende mede-investeerders worden gevonden. De WaardeWijzer is door De W ijkplaats en Stimuland ontwikkeld met financiële steun van provincie Overijssel. Meer weten? Neem contact op met Jeroen Geerdink, (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten