Vrijwillige kavelruil Zeldam e.o. van start

29 oktober 2018

Al jaren werkt de gemeente Hof van Twente met succes aan vrijwillige kavelruil. Neem het kavelruilproject in Veldhoek: inmiddels is daar ruim 60 hectare geruild. Eerder deze maand ging ook het nieuwe kavelruilproject Zeldam e.o. van start. Tijdens een informatiebijeenkomst werden grondeigenaren en andere belangstellenden in en rondom het gebied door Seine Grefelman, kavelruilcoördinator bij Stimuland, bijgepraat over de opzet en aanpak van de kavelruil.

Zo’n 45 belangstellenden lieten zich 23 oktober jongstleden informeren in Gemeenschapscentrum ’t Kempe in Ambt Delden. Tijdens de bijeenkomst konden zij hun wensen en mogelijkheden ten aanzien van deze kavelruil op speciale formulieren invullen. Deze eerste inventarisatie vormt het uitgangspunt voor de gebiedsbijeenkomsten en de keukentafelgesprekken die Seine als onafhankelijke kavelruilcoördinator met de betrokkenen voert. Vervolgens wordt er gezamenlijk gepuzzeld aan ruilplannen die de verkaveling voor de deelnemers aan de kavelruil in Zeldam e.o. verbeteren. Samen werken ze toe naar grotere huiskavels, meer ruimte voor beweiding, minder kosten en minder landbouwverkeer op de weg en daarmee een betere verkeersveiligheid.

Stimuland en kavelruil
Stimuland is inmiddels bij ruim 20 grootschalige kavelruilprojecten betrokken. Naast grootschalige ruilprojecten helpt Stimuland ook bij kleine ruilingen met bijvoorbeeld drie of vier partijen. Door bij deze ruilingen de mogelijkheid te verkennen om extra partijen te betrekken, ontstaan er in de praktijk vaak nog meer verbetermogelijkheden. Bovendien krijgen de kavelruilcoördinatoren van Stimuland door hun praktische aanpak en onafhankelijke positie zaken voor elkaar die anderen vaak niet lukken.

Meer weten?
Wil je meer weten over wat Stimuland voor jou kan betekenen op het gebied van kavelruil? Neem dan contact op met Seine Grefelman via info@stimuland.nl of (0529) 47 81 80.


« Bekijk alle nieuwsberichten