Voorspoedige start kavelruil Hengevelde

21 december 2015

Het initiatief binnen het project Kavelruil Hengevelde ligt bij de grondeigenaren zelf! Dat is een belangrijk uitgangspunt maar ook goed merkbaar. Het project is namelijk afgelopen zomer van start gegaan en inmiddels is een eerste ruilakte al gepasseerd. Tijdens de ledenavond van LTO Noord afdeling Hof van Twente is er een toelichting gegeven op het project en ook melding gemaakt van het eerste resultaat.

Het eerste ruilplan binnen dit project is gepasseerd op 5 november 2015. Er is ongeveer 35 hectare grond geruild en maar liefst 17 partijen hebben deelgenomen aan de vrijwillige ruil. Een verplaatsing van een melkveebedrijf is als onderdeel opgenomen binnen dit ruilplan, hetgeen een zeer forse impuls betekende voor de verbetering van de landbouwstructuur. Tijdens de voorlichtingsavond hebben zich inmiddels ook al weer  tien grondeigenaren aangemeld. Begin 2016 zullen hiermee gesprekken worden gevoerd. 

Geïnteresseerde grondeigenaren binnen de gemeente Hof van Twente (regio Hengevelde e.o.) kunnen zich nog aanmelden via een mail naar info@stimuland.nl en of door contact op te nemen met gebiedsmanager Wilco Pasman. Het vrijwillige kavelruilproject wordt uitgevoerd door Stimuland in samenwerking met de LTO afdeling Hof van Twente en de kavelruil commissie leden Johan Baak, Hendrik Gersen en Willem Hegeman. En mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage vanuit de gemeente Hof van Twente en de provincie Overijssel.

 

 


« Bekijk alle nieuwsberichten