Vijf Overijsselse kulturhusen zetten stap naar energieneutraal

28 januari 2015

Bij veel kulturhusen staat de exploitatie onder druk. Om ook in de toekomst bestaansrecht te hebben, is het van belang dat kulturhusen en andere multifunctionele accommodaties doorontwikkelen. Een van de manieren waarop dit soort voorzieningen kan besparen, is energie. Stimuland heeft hier met behulp van LEADER-subsidie samen met vijf kulturhusen in de gemeenten Hellendoorn en Wierden werk van gemaakt. De vijf kulturhusen gaan het voorjaar tegemoet met zonnepanelen op hun dak.

Goed voor de portemonnee én het milieu
Afhankelijk van de grootte van het gebouw en de inpandige voorzieningen kan de elektriciteitsrekening van een multifunctionele accommodatie soms wel € 6.000 per jaar bedragen. Met de stijging van de energieprijzen in het achterhoofd, bestaat de kans dat deze kosten in een periode van tien jaar op kunnen lopen tot € 10.000 per jaar. Door zoveel mogelijk energieneutraal te worden, kan dus een forse besparing worden gerealiseerd op de exploitatiekosten. Bijkomend voordeel is dat er door aanleg van dergelijke installaties ook nog eens fors minder fossiele brandstof gebruikt wordt en minder schadelijke CO2 wordt uitgestoten. Kortom, goed voor de portemonnee en goed voor het milieu.

Gezamenlijke subsidieaanvraag
Het begon allemaal met een telefoontje van Paul Goudberg, contactambtenaar van LEADER voor de gemeente Hellendoorn. Hij wist dat het Kulturhus Daarlerveen en het Noaberhuus te Hellendoorn belangstelling hadden om zonnepanelen te plaatsen. Paul: “Kulturhusen zijn van belang voor de leefbaarheid op het platteland. Maar veel kulturhusen zijn nog niet duurzaam”. En daar wilde hij werk van maken. Hij zocht contact met Stimuland omdat zij al diverse keren subsidietrajecten had gecoördineerd voor agrariërs via een LEADER-budget. Tijdens het contact met Stimuland bleek dat  de behoefte van de Hellendoornse kulturhusen aansloot bij een vraag uit Wierden om zonnepanelen te plaatsen op de Wierdense kulturhusen. Uiteindelijk hebben de vijf kulturhusen (Kulturhus Daarlerveen en het Noaberhuus in de gemeente Hellendoorn en Kulturhus Irene, Het Akkerhus en Kulturhus Hoge Hexel in de gemeente Wierden) gezamenlijk een subsidieaanvraag ingediend. Stimuland verzorgde de subsidieaanvraag, nam de afhandeling van de subsidie voor haar rekening en regelde de aanbesteding ten behoeve van de installaties.

Subsidie belangrijke opsteker
Harry Roetert, vanuit Stimuland als projectleider bij dit project betrokken: “Investeringen in zonne-energiesystemen zijn vrij hoog en de terugverdientijd is in verhouding lang. De subsidie was een belangrijke opsteker. Zonder dit geld hadden de betrokken voorzieningen een en ander niet kunnen realiseren. Veel multifunctionele accommodaties hebben het immers tegenwoordig al lastig genoeg om de exploitatie rond te krijgen, laat staan om geld opzij te leggen voor investeringen. Het energieverbruik voor de betrokken accommodaties inclusief inpandige voorzieningen varieert van 13.000 kWh en 45.000 kWh per jaar. Dat betekent dat de besparing bij volledige zelfvoorziening kan variëren tussen de € 3.000 en € 9.000 per jaar. Helemaal zelfvoorzienend worden de betrokken kulturhusen door deze zonnepanelenactie nog niet, maar ze zetten wel een stap in de goede richting!”

Heeft uw mfa ook subsidie nodig?
In februari stelt de provincie Overijssel een nieuwe regeling open gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing. Wellicht komt ook de renovatie of nieuwbouw van uw multifunctionele accommodatie hiervoor in aanmerking. Meer informatie over de regeling Duurzame Energie Overijssel leest u op de website van de provincie Overijssel. Hulp nodig bij uw aanvraag of meer weten over duurzame energie in zijn algemeenheid? Neem contact op met Harry Roetert via (0529) 47 81 80 of een stuur een mail naar info@stimuland.nl.


« Bekijk alle nieuwsberichten