Versnelling in asbestsanering

25 februari 2019

Daken die asbest bevatten zijn na 2024 verboden in Nederland. Het verwijderen van alle asbestdaken gaat nog een hele klus worden met nog ruim 80 miljoen m2 te saneren dak, ook al is de afgelopen jaren een duidelijke versnelling gerealiseerd. Een samenwerkingsverband bestaande uit wethouders, gedeputeerden en vertegenwoordigers van bedrijven en belangenorganisaties wil de sanering van asbestdaken verder brengen. Dat was voor het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken Sanering aanleiding om eind januari een Tafel landelijk gebied Versnellingsaanpak asbestdaken sanering te organiseren.

Ruim 70 vertegenwoordigers van (koploper) gemeenten, Omgevingsdiensten, provincie Overijssel en het agrarisch netwerk hebben samen met het Programmabureau deelgenomen aan de tafel bij Tauw in Deventer. De Tafel was georganiseerd door Jeroen Mooy van Tauw en Hendry van Ittersum van Stimuland. Beiden zijn afgevaardigd in het Programmabureau, respectievelijk in de rol van secretaris en agro deskundige. Na een plenaire aftrap gingen de deelnemers in vier workshops in op onderwerpen die spelen in het landelijk gebied in relatie tot de sanering van asbestdaken.

Workshop ervencoaching
Babke Roeterdink van Stimuland verzorgde samen met de gemeente Hof van Twente de workshop “Ervencoaching: integrale aanpak van de asbestproblematiek op het erf”.  Vanuit haar rol als ervencoach bij Stimuland vertelde Babke over het succesvolle pilotproject Toekomstgerichte erven dat Stimuland uitvoerde in de gemeente Hof van Twente. Via een integrale aanpak wordt de asbestproblematiek aan de keukentafel bespreekbaar gemaakt en gaan de ervencoach en de bewoner samen op zoek naar mogelijkheden om het asbest te saneren.

Cruciale rol voor gemeenten
Veel asbestdaken bevinden zich in het landelijk gebied, zoals dakeigenaren van agrarische bedrijven - actieve bedrijven met perspectief, actieve bedrijven zonder perspectief en bedrijven die (in de toekomst gaan) afbouwen - en dakeigenaren van overige bedrijven en particuliere dakeigenaren. De rol en inzet van de gemeenten is om meerdere redenen cruciaal in de landelijke versnelling om te komen tot een asbestdaken vrij Nederland in 2024. Verwijdering van asbestdaken krijgt daarom binnen de gemeentelijke organisaties steeds meer aandacht en prioriteit.

Project Asbestdaken in De Vallei
Een mooi voorbeeld hiervan is het project Asbestdaken in De Vallei, een initiatief van LTO Gelderse Vallei, Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en Dorpshuizen en Kleine keren (DKK) samen met Asbestdakenteam De Vallei, een samenwerking van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen met Omgevingsdienst De Vallei en de provincie Gelderland. Stimuland ondersteunt GAJK in de uitvoering van haar werkzaamheden in de persoon van Mirjam Arends. Mirjam is dus ook betrokken bij het project in De Vallei, een project dat eigenaren ondersteuning biedt bij de sanering van hun asbestdaken door het organiseren van informatieve bijeenkomsten.

Uitwisseling van kennis en ervaring
De eerdergenoemde projecten waar Stimuland bij betrokken is, hebben als doel het uitwisselen van kennis en ervaring tussen gemeenten en (agrarische) netwerkorganisaties, met de focus op de asbestdakensanering in het landelijk gebied. Het achterliggende doel is om bij te dragen aan de Versnellingsaanpak. Stimuland is ervan overtuigd dat de leefbaarheid van het platteland en de ruimtelijke kwaliteit ermee gediend zijn als de komende jaren met asbestsanering wordt doorgepakt.

Ook aan de slag met asbestsanering?
Heeft u als gemeente, kleine kern en/of agrarische ondernemer behoefte aan (proces)begeleiding om asbestsanering een stap verder te brengen, neem dan contact op met Ingrid Jansen, directeur van Stimuland via ijansen@stimuland.nl of 06 - 46 60 35 92.


« Bekijk alle nieuwsberichten