Versnellen asbestsanering in Gelderse Vallei

25 maart 2019

Met ingang van 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Als we het huidige saneringstempo doortrekken, is Nederland op zijn vroegst in 2044 asbestvrij. Dit is één van de redenen waarom GAJK, DKK, LTO Noord en het Asbestdakenteam De Vallei is gestart met een programma om de asbestsanering te versnellen. Dit voorjaar organiseren GAJK en LTO Noord Boerencafés voor agrarisch ondernemers uit de Gelderse Vallei. Mirjam Arends, projectmanager bij Stimuland, zorgt namens GAJK voor de betrokkenheid van jonge agrarische ondernemers.

Tijdens deze Boerencafés kunnen agrarische ondernemers al hun praktische vragen over asbestsanering stellen. Daarnaast is in ieder Boerencafé een spreker aanwezig die inhoudelijk op een specifiek onderwerp ingaat: omgevingsgericht ondernemen, fiscale en financiële regelingen of ‘asbest eraf, zon erop’. Agrariërs kiezen zelf welk onderwerp voor hun eigen situatie relevant is.

Kom naar het Boerencafé
Een asbestvrije regio is een randvoorwaarde om nieuwe functies voor het gebied te ontwikkelen, de aantrekkelijkheid van de Vallei te vergroten en duurzame energie op te wekken. Wilt u weten wat de mogelijkheden en voordelen van dit programma voor u als agrarisch ondernemer zijn? Kom dan naar het Boerencafé: deze vinden plaats op 27 maart, 28 maart, 17 april en 25 april 2019!

Uitwisseling van kennis en ervaring
Stimuland is niet alleen betrokken bij het versnellen van de asbestsanering in de Gelderse Vallei, maar ook op landelijk niveau actief op het gebied van asbestsanering. Zo maakt Hendry van Ittersum als agro-deskundige deel uit van het Programmabureau Versnellingsaanpak Asbestdaken Sanering. Stimuland zet daarbij in op het uitwisselen van kennis en ervaring tussen gemeenten en (agrarische) netwerkorganisaties, met de focus op de asbestdakensanering in het landelijk gebied. Het achterliggende doel is om bij te dragen aan de Versnellingsaanpak. We zijn er namelijk van overtuigd dat de leefbaarheid van het platteland en de ruimtelijke kwaliteit ermee gediend zijn als de komende jaren met asbestsanering wordt doorgepakt.

Meer informatie
Meer weten over de Boerencafés die GAJK en LTO Noord Boerencafés organiseren voor agrarisch ondernemers uit de Gelderse Vallei? Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Mirjam Arends via marends@stimuland.nl of 06 – 13 48 84 72. Heeft u als gemeente, dorpen, buurten en wijken en/of (als collectief van) agrarische ondernemer(s) behoefte aan (proces)begeleiding om asbestsanering een stap verder te brengen, neem dan contact op met Ingrid Jansen, directeur van Stimuland via ijansen@stimuland.nl of 06 - 46 60 35 92.

 


« Bekijk alle nieuwsberichten